TPD Tooltax 4.0

TPD Tooltax 4.0

Đồng bộ hóa đơn điện tử lên hệ thống Tooltax

What is TPD Tooltax 4.0?
TPD Tooltax 4.0 is a useful utility tool for accountants, providing quick invoice information retrieval, detailed invoice extraction, bulk printing, and other convenient features to simplify accounting tasks.
Stats
Users: 569 ▲ 5
Rating: 5.00 (5)
Version: 1.1.4 (Last updated: 2023-08-14)
Creation date: 2022-07-17
Risk impact: Low risk impact
Risk likelihood: Moderate risk likelihood
Manifest version: 3
Permissions:
  • background
Size: 59.49K
Stats date:

Chrome-Stats Rank

Other platforms

Not available on Firefox
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Chrome extensions? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Chrome Web Store.
Chrome-Stats extension
Summary

TPD Tooltax 4.0 là bộ công cụ tiện ích giúp kế toán xử lý công việc nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn, tiện lợi hơn. Tập hợp các tính năng:

  • Thu thập nhanh thông tin hoá đơn từ cổng hoá đơn điện tử Quốc Gia
  • Kết xuất thông tin chi tiết hoá đơn ra file excel, xml để import vào các phần mềm kế toán thông dụng hiện nay
  • In hàng loạt các hoá đơn được chọn trong danh sách.
  • Nhiều tiện tích nhỏ khác giúp công việc của Kế toán trở nên dễ dàng hơn.
User reviews
Xài rất ok
by Ngọc Diễm Ngọc Diễm, 2022-10-31

Cập nhất dữ liệu hóa đơn điện tử đầu vào, đầu ra lên cả phần mềm kế toán cho hộ kinh doanh luôn nhé. Rất tiện ích
by TTH DAI LY THUE TTH DAI LY THUE, 2022-07-17

Công cụ rất có lợi cho việc nhận dữ lấy dữ liệu hóa đơn đầu ra, đầu vào, in hàng loạt hóa đơn cũng như việc kết xuất dư liệu ra Excel để cập nhật vào tất cả các phần mềm kế toán hiện có.
View all user reviews
Safety
Risk impact

TPD Tooltax 4.0 is relatively safe to use as it requires very minimum permissions.

Risk likelihood

TPD Tooltax 4.0 is probably trust-worthy. Prefer other publishers if available. Exercise caution when installing this extension.

Upgrade to see risk analysis details
Promo video
Screenshots
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to TPD Tooltax 4.0: