Vietnam Social Security Declaration

Vietnam Social Security Declaration

Ký số và nộp hồ sơ qua ứng dụng kê khai trực tuyến Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

What is Vietnam Social Security Declaration?
"Vietnam Social Security Declaration" Chrome extension is a necessary tool for submitting and digitally signing documents to Vietnam's Social Security Online Declaration application. It enhances efficiency and expedites the document submission process. Download link can be found here: https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/extensions/vss-declaration. For support, contact: 19009068 extension 3.
Stats
Users: 60,000+
Rating: 3.89 (27)
Version: 2.0 (Last updated: 2019-07-30)
Creation date: 2019-07-30
Risk impact: Moderate risk impact
Risk likelihood: Moderate risk likelihood
Manifest version: 2
Permissions:
  • nativeMessaging
Size: 31.25K
URLs: Website
Stats date:

Chrome-Stats Rank

Other platforms

Not available on Firefox
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Chrome extensions? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Chrome Web Store.
Chrome-Stats extension
Summary

Vui lòng cài thêm ứng dụng vss-declaration để có thể thực hiện ký số và nộp hồ sơ qua ứng dụng kê khai trực tuyến Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tải về: https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/extensions/vss-declaration Hỗ trợ: 19009068 nhánh 3

User reviews
User reviews summary
These summaries are automatically generated weekly using AI based on recent user reviews. Chrome Web Store does not verify user reviews, so some user reviews may be inaccurate, spammy, or outdated.
Pros
  • Rất hữu ích
  • Thuận tiện
Cons
  • Bị lỗi không nhận diện được CKS
  • Chậm khi nộp
Most mentioned
  • lỗi
  • hữu ích
  • nộp
Recent reviews
tải trên máy tính mà mở không được, cứ báo là hệ thống đang chạy

đã tải về và kích hoạt nhưng vẫn báo lỗi ko tìm thấy Vietnam Social Security Declaration. thấy không hữu ích.
by Ngoc Nguyen Ngoc Nguyen, 2023-12-14

Ứng dụng này hay bị lỗi, mỗi lần nộp lâu kinh khủng, đã cài ứng dụng rồi, nhưng khi nộp lúc nào cũng báo không tìm thấy
by Vi Hồng Hoàng Vi Hồng Hoàng, 2023-12-05
View all user reviews
Safety
Risk impact

Vietnam Social Security Declaration may not be safe to use and it requires some risky permissions. Exercise caution when installing this extension. Review carefully before installing.

Risk likelihood

Vietnam Social Security Declaration is probably trust-worthy. Prefer other publishers if available. Exercise caution when installing this extension.

Upgrade to see risk analysis details
Screenshots
Promo images
Vietnam Social Security Declaration small promo image
Small promo image
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to Vietnam Social Security Declaration: