Plugin tính chế độ BHXH

Plugin tính chế độ BHXH

Hỗ trợ tính chế độ BHXH. By LamChen

  • Plugin tính chế độ BHXH
  • Plugin tính chế độ BHXH
  • Plugin tính chế độ BHXH
What is Plugin tính chế độ BHXH?
"Plugin tính chế độ BHXH" là một tiện ích mở rộng dành cho Chrome, được phát triển bởi LamChen. Nó cung cấp một công cụ hỗ trợ để tính toán các chế độ của Bảo hiểm xã hội (BHXH) bao gồm hưu trí, một lần, thất nghiệp, thai sản, tai nạn lao động, và bệnh nghề nghiệp. Với những cập nhật liên tục phản ánh những thay đổi trong quy định và mức trượt giá hàng năm, tiện ích này giúp người sử dụng dễ dàng theo dõi và tính toán quyền lợi BHXH của mình một cách chính xác, kể cả việc dự đoán các quyền lợi trong tương lai dựa trên thông tin cập nhật nhất từ các thông tư liên quan.
Stats
By: LamChen
Users: 2,000+
Rating: 5.00 (2)
Version: 1.1.18 (Last updated: 2024-02-05)
Creation date: 2020-05-17
Risk impact: Low risk impact
Risk likelihood: Moderate risk likelihood
Manifest version: 3
Permissions:
  • activeTab
Size: 223.23K
Stats date:

Chrome-Stats Rank

Other platforms

Not available on Firefox
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Chrome extensions? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Chrome Web Store.
Chrome-Stats extension
Summary

V1.1.18 CẬP NHẬT TRƯỢT GIÁ 2024 THEO THÔNG TƯ 20/2023/TT-BLĐTBXH

V1.1.17 CẬP NHẬT TRƯỢT GIÁ 2023 THEO THÔNG TƯ 01/2023/TT-BLĐTBXH

V1.1.16 CẬP NHẬT TRƯỢT GIÁ 2022 THEO THÔNG TƯ 36

-V1.1.14 SỬA LỖI TUỔI VỀ HƯU THEO NGHỊ ĐỊNH 135.

-V1.1.13 THÊM LỰA CHỌN ĐÓNG BHXH THEO NHÀ NƯỚC HOẶC MỨC LƯƠNG.

-V1.1.12 CẬP NHẬT DỰ TÍNH TRƯỢT GIÁ KHI TÍNH HƯU TƯƠNG LAI.

Cung cấp thông tin và Hỗ trợ tính mức hưởng các chế độ BHXH: -Hưu trí. -Một lần.

See more
User reviews
Plugin rất hữu ích. Đặc biệt phù hợp với phần mềm quản lý BHXH hiện đã ứng dụng trên nền web! Cám ơn tác giả LamChen!
by Hoa Nguyen Luong Hoa Nguyen Luong, 2019-09-06
View all user reviews
Safety
Risk impact

Plugin tính chế độ BHXH is relatively safe to use as it requires very minimum permissions.

Risk likelihood

Plugin tính chế độ BHXH is probably trust-worthy. Prefer other publishers if available. Exercise caution when installing this extension.

Upgrade to see risk analysis details
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to Plugin tính chế độ BHXH: