Bkav Pro plugin - Tiện ích bảo vệ trình duyệt Bkav Pro plugin - Tiện ích bảo vệ trình duyệt

Bkav Pro plugin - Tiện ích bảo vệ trình duyệt

Bkav Pro plugin - Tiện ích bảo vệ trình duyệt is also known as: Bkav Pro plugin - Tiện ích bảo vệ tr��nh duyệt.

Rating: 4.38 (39)
Users: 900,000+
Version: 2.1.26 (Last updated: 2021-08-05)
Size: 518.14K
Email:
Click to see
Permissions:
  • Your data on all websites
  • Your tabs and browsing activity
  • Run JavaScript code in the context of web pages
  • See our safety evaluation
Lưu ý: 
★ Tiện ích này chỉ hoạt động trên máy tính của bạn nếu máy tính của bạn có sử dụng phiên bản đầy đủ phần mềm diệt virus Bkav Pro Inernet Sercurity hoặc Bkav Endpoint.

Tổng quan: 
★ Bkav Pro Plugin là một thành phần của phần mềm diệt virus Bkav Pro. 
★ Bkav Pro Plugin bảo vệ người dùng tránh khỏi các mối nguy hại từ Internet. 
★ Bkav Pro Plugin giúp người dùng tránh nguy cơ bị đánh cắp thông cá nhân tin khi duyệt web .
★ Bkav Pro Plugin hỗ trợ người dùng tránh nguy cơ tải nhầm các phần mềm độc hại từ Internet.

Tính năng: 
★ Virtual Keyboard: Cung cấp bàn phím ảo, cho phép người dùng nhập các thông tin cá nhân nhạy cảm như mật khẩu, số tài khoản, số thẻ tín dụng... để tránh bị đánh cắp thông tin nhập từ bàn phím của các phần mềm độc hại như keylogger... 
★ Safe Download: Đưa ra các gợi ý về nguồn download an toàn cho các phần mềm khi người dùng tìm kiếm các phần mềm đó trên Internet. ★ Safe Browser: Tự động phát hiện và ngăn chặn các website giả mạo, lừa đảo với mục đích lừa người dùng đăng nhập để đánh cắp thông tin cá nhân. Như các website giả mạo Facebook, các website lừa đảo trúng thưởng.
Related extensions