Vietnam Social Security Internal

Vietnam Social Security Internal

Hoàn thành quá trình ký số cho các ứng dụng nội bộ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Vietnam Social Security Internal promo image
What is Vietnam Social Security Internal?

"Vietnam Social Security Internal" is a Chrome extension designed to enable digital signature for the internal applications of Vietnam Social Security. It streamlines the digital signing process for applications like TNHS, TCS, Human Resource Management, etc., thereby making it easier and more efficient for users. Download through the provided link and reach out for any support needed at 19009068, branch 3.

Stats
Rating: 1.82 (22)
Version: 2.42 (Last updated: 2021-10-07)
Creation date: 2020-05-08
Risk impact: Low risk impact
Risk likelihood: Moderate risk likelihood
Manifest version: 2
Permissions:
 • *://127.0.0.1/*
 • *://localhost/*
 • http://*.bhxh.vn/*
 • https://*.bhxh.vn/*
 • http://*.vssic.gov.vn/*
 • https://*.vssic.gov.vn/*
 • http://*.bhxh.gov.vn/*
 • https://*.bhxh.gov.vn/*
 • http://*.vss.gov.vn/*
 • https://*.vss.gov.vn/*
 • See more
Size: 27.76K
Stats date:

Chrome-Stats Rank

Other platforms

Not available on Firefox
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Chrome extensions? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Chrome Web Store.
Chrome-Stats extension
Summary

Vui lòng cài thêm ứng dụng vss-internal để có thể thực hiện ký số cho các ứng dụng nội bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam và có tích hợp chức năng ký số (TNHS, TCS, Quản lý nhân sự, ...). Tải về: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn:8888/extensions/vss-internal?type=exe Hỗ trợ: 19009068 nhánh 3

User reviews
User reviews summary
These summaries are automatically generated weekly using AI based on recent user reviews. Chrome Web Store does not verify user reviews, so some user reviews may be inaccurate, spammy, or outdated.
Pros
 • Rất hay
 • OK
Cons
 • Không thể cài chữ ký số được
 • Hỗ trợ khách hàng kém, tổng đài bận liên tục
 • Gặp nhiều lỗi khi cài đặt và sử dụng
 • Thông báo update liên tục gây phiền phức
 • Chỉ dẫn không hiệu quả, dễ gây bối rối cho người dùng
Most mentioned
 • Gọi tổng đài không bao giờ gặp được
 • Ứng dụng hay báo lỗi
 • Khó cài đặt và sử dụng
View all user reviews
Safety
Risk impact

Vietnam Social Security Internal is relatively safe to use as it requires very minimum permissions.

Risk likelihood

Vietnam Social Security Internal is probably trust-worthy. Prefer other publishers if available. Exercise caution when installing this extension.

Upgrade to see risk analysis details
Screenshots
Promo images
Vietnam Social Security Internal small promo image
Small promo image
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to Vietnam Social Security Internal: