Công cụ hỗ trợ mua hàng Trung Quốc gokien247

Công cụ hỗ trợ mua hàng Trung Quốc gokien247

Công cụ hỗ trợ mua hàng các website Trung Quốc taobao.com tmall.com 1688.com

  • Công cụ hỗ trợ mua hàng Trung Quốc gokien247
  • Công cụ hỗ trợ mua hàng Trung Quốc gokien247
  • Công cụ hỗ trợ mua hàng Trung Quốc gokien247
What is Công cụ hỗ trợ mua hàng Trung Quốc gokien247?
Công cụ hỗ trợ mua hàng Trung Quốc gokien247 cung cấp cập nhật tỷ giá, quy đổi tiền Tệ sang tiền Việt, thu thập thông tin chính xác từ Taobao, Tmall và 1688, và đặt hàng nhanh chóng.
Stats
Users: 107 ▲ 3
Version: 2.8 (Last updated: 2024-06-10)
Creation date: 2020-05-04
Risk impact: Moderate risk impact
Risk likelihood: Moderate risk likelihood
Manifest version: 3
Permissions:
  • storage
  • https://gokien247.com/
  • http://gokien247.com/
  • https://2.taobao.com/item.htm
Size: 217.09K
Stats date:

Chrome-Stats Rank

Other platforms

Not available on Firefox
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Chrome extensions? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Chrome Web Store.
Chrome-Stats extension
Summary

Công cụ hỗ trợ lên đơn hàng mua hàng Trung Quốc của gokien247

  1. Công cụ này sẽ cập nhật tỷ giá theo thời gian thực và dựa vào đó để quy đổi giá trị hàng hóa từ tiền Tệ ra tiền Việt. Giúp bạn dễ dàng theo dõi giá trị của sản phẩm một cách nhanh và chính xác nhất.

  2. Thông tin đầy đủ, chính xác: Công cụ này sẽ thu thập các dữ liệu trên trang Taobao, Tmall và 1688 mà bạn đang xem, sau đó dựa vào các thông tin về thuộc tính sản phẩm (màu sắc, kích thước..) mà bạn chọn, nó sẽ tự động cập nhật lại giá trị sản phẩm. Giúp bạn luôn thấy được thông tin đầy đủ, chính xác nhất. Ngoài ra, việc tạo đơn hàng từ công cụ này cũng giúp chúng tôi biết được chính xác sản phẩm mà bạn muốn mua, điều này giúp làm giảm thời gian đặt hàng đi rất nhiều.

Safety
Risk impact

Công cụ hỗ trợ mua hàng Trung Quốc gokien247 may not be safe to use and it requires some risky permissions. Exercise caution when installing this extension. Review carefully before installing.

Risk likelihood

Công cụ hỗ trợ mua hàng Trung Quốc gokien247 is probably trust-worthy. Prefer other publishers if available. Exercise caution when installing this extension.

Upgrade to see risk analysis details
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to Công cụ hỗ trợ mua hàng Trung Quốc gokien247: