Thủ thuật Zalo - ZaloWeb.me

Thủ thuật Zalo - ZaloWeb.me

Tiện ích mở rộng Thủ Thuật Zalo của ZaloWeb.me là một công cụ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm các thủ thuật khi sử dụng Zalo.

What is Thủ thuật Zalo - ZaloWeb.me?
Thủ thuật Zalo - ZaloWeb.me is a Chrome extension that helps you easily search for tricks when using Zalo.
Stats
Users: N/A
Version: 1.0 (Last updated: 2022-09-30)
Creation date: 2022-09-30
Risk impact: Very low risk impact
Risk likelihood: Low risk likelihood
Manifest version: 3
Size: 75.00K
URLs: Website
Stats date:

Chrome-Stats Rank

Other platforms

Not available on Firefox
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Chrome extensions? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Chrome Web Store.
Chrome-Stats extension
Summary

Zalo là một ứng dụng phổ biến dành cho người Việt, hiện tại hơn 74,7 triệu người dùng vào tháng 2/2022, vì vậy khi sử dụng Zalo hay Zalo Web sẽ có rất nhiều vấn đề mà bạn gặp phải, thì Tiện ích mở rộng này của Google Chrome sẽ là một công cụ siêu tiện lợi giúp bạn dễ dàng tìm kiếm các thủ thuật trong Zalo. Hãy cài đặt và thử bạn sẽ thấy mọi vấn đề thắc mắc của bạn được giải quyết.

Thủ thuật Zalo có một số tính năng tuyệt vời:

  • Trả lời được hầu hết các vấn đề mà bạn đang gặp phải khi sử dụng ứng Dụng Zalo
  • Nó siêu nhẹ
  • Nó thực sự dễ sử dụng
  • Bạn có thể bật và tắt nó bất cứ lúc nào
  • Bạn có thể tùy chỉnh bất kỳ chủ đề nào hoặc thậm chí tạo chủ đề của riêng bạn trong một giây!
Safety
Risk impact

Thủ thuật Zalo - ZaloWeb.me is safe to use. It does not request any sensitive permissions.

Risk likelihood

Thủ thuật Zalo - ZaloWeb.me has earned a fairly good reputation and likely can be trusted.

Upgrade to see risk analysis details
Screenshots
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to Thủ thuật Zalo - ZaloWeb.me: