Laban Key - Gõ tiếng Việt

Laban Key - Gõ tiếng Việt

Laban Key - Gõ tiếng Việt

Laban Key - Gõ tiếng Việt promo image
What is Laban Key - Gõ tiếng Việt?

Laban Key - Gõ tiếng Việt is a unique Chrome OS extension designed to aid Vietnamese typing. It faithfully replicates the standard PC experience by enabling Telex, VNI input, and boasts the added utility of seamless language switching between Vietnamese and English through shortcuts.

Merlin
Stats
Stats date:
Rating: 3.50 (16)
Version: 1.7 (Last updated: 2020-01-16)
Creation date: 2020-01-16
Manifest version: 2
Permissions:
 • storage
 • input
Size: 357.38K
Email: Click to see
URLs: Website
Risk impact: Very low risk impact
Risk likelihood: Low risk likelihood

Chrome-Stats Rank

Other platforms

Not available on Firefox
Not available on Edge
Merlin
Summary

Laban Key - Gõ tiếng Việt là tiện ích mở rộng hỗ trợ gõ tiếng Việt trên các thiết bị chạy hệ điều hành Chrome OS.

Chức năng:

 • Gõ Telex, VNI chuẩn như Unikey trên PC
 • Dễ dàng đổi giữa tiếng Việt và tiếng Anh với phím tắt
User reviews
User reviews summary
These summaries are automatically generated weekly using AI based on recent user reviews. Chrome Web Store does not verify user reviews, so some user reviews may be inaccurate, spammy, or outdated.
Pros
 • Hoàn hảo cho Chrome book không thể sử dụng Unikey
 • Ngon mà viết Tiếng Việt lại rất chuẩn nữa nha
 • Tuyệt vời. Gõ rất ngon trên Pixelbook.
Cons
 • Khi ấn Ctrl + [phím mũi tên trái] để chọn thì lại xóa
 • Có gạch chân khi gõ làm khó chịu
 • Không sử dụng được trên máy tính
Most mentioned
 • Đang dùng chromebook
 • Gặp lỗi khi sử dụng
 • Không sử dụng được trên máy tính
View all user reviews
Safety
Risk impact

Laban Key - Gõ tiếng Việt is safe to use. It does not request any sensitive permissions.

Risk likelihood

Laban Key - Gõ tiếng Việt has earned a fairly good reputation and likely can be trusted.

Upgrade to see risk analysis details
Screenshots
Promo images
Laban Key - Gõ tiếng Việt small promo image
Small promo image
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to Laban Key - Gõ tiếng Việt: