Tính điểm IUH

Tính điểm IUH

Tiện ích giúp cho sinh viên IUH có thể Nhập mới hoặc Chỉnh sửa các cột điểm TK, GK, TH hoặc Cuối kì để giả định kết quả cuối kỳ

What is Tính điểm IUH?
'Tính điểm IUH' is an intuitive Chrome extension catering to IUH students who wish to estimate or simulate their end-term results. By allowing score input or adjustment for their midterm, practice, final, or term scores, students can use this tool to anticipate their average subject scores or cumulative results automatically. The extension also supports functionalities for score visualization and feedback.
Stats
Users: 4,000+
Rating: 4.58 (40)
Version: 4.0.2 (Last updated: 2024-01-23)
Creation date: 2021-10-13
Risk impact: Low risk impact
Risk likelihood: Moderate risk likelihood
Manifest version: 3
Permissions:
 • storage
Size: 45.09K
Stats date:

Chrome-Stats Rank

Other platforms

Not available on Firefox
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Chrome extensions? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Chrome Web Store.
Chrome-Stats extension
Summary

Bước 1: Truy cập vào: bằng trình duyệt web trên máy tính -> Nhấn vào "Thêm tiện ích" -> Nhấn vào nút "Thêm" ở thông báo xác nhận. Bước 2: Truy cập vào trang kết quả học tập: https://sv.iuh.edu.vn/ket-qua-hoc-tap.html Bước 3: Chọn vào ô điểm (TK, GK, TH, CK) ở HK mong muốn để nhập hoặc chỉnh sửa điểm tùy ý. =====> Hệ thống sẽ tự động tính điểm TRUNG BÌNH MÔN hoặc ĐIỂM TỔNG KẾT khi đầy đủ dữ liệu cần thiết. ** Android ** Phải cài đặt trình duyệt 'WIKI' để sử dụng được tiện ích

** Update version 4.0.0

 • Fix bug không tính được điểm.
 • Revamp hoàn toàn lại tiện ích

** Update version 3.1

 • Thống kê trên biểu đồ cột điểm theo các học kỳ
 • Thống kê trên biểu đồ tròn điểm của các môn học
 • Xem được dánh sách môn học theo loại (Xếp loại)
See more
User reviews
User reviews summary
These summaries are automatically generated weekly using AI based on recent user reviews. Chrome Web Store does not verify user reviews, so some user reviews may be inaccurate, spammy, or outdated.
Pros
 • Convenient to use
 • Useful for calculating grades
Cons
 • Errors in calculating grades
 • Difficulty in updating or fixing bugs
Most mentioned
 • Errors in calculating grades
 • Difficulty in updating or fixing bugs
Recent reviews
by Ngân Tín Nguyễn Ngân Tín Nguyễn, 2024-01-03

by vo ky vo ky, 2023-12-29

dang bi loi khong tinh diem duoc a, fix nhanh giup em voi
View all user reviews
Safety
Risk impact

Tính điểm IUH is relatively safe to use as it requires very minimum permissions.

Risk likelihood

Tính điểm IUH is probably trust-worthy. Prefer other publishers if available. Exercise caution when installing this extension.

Upgrade to see risk analysis details
Promo video
Screenshots
Promo images
Tính điểm IUH small promo image
Small promo image
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to Tính điểm IUH: