Chữ ký điện tử

Chữ ký điện tử

Chữ ký điện tử - adsoft

Chữ ký điện tử
What is Chữ ký điện tử?
Chữ ký điện tử - adsoft is a Chrome extension that supports digital signatures in the online accounting software Web system developed by BSS Technology Solution Company Limited. It aims to verify the accuracy and safety of detailed records by acting as a bridge between websites and the client machine's digital signature software, facilitating data transfer and processing according to accounting standards.
Stats
Users: 96 ▲ 3
Rating: 5.00 (1)
Version: 0.1.6 (Last updated: 2020-12-30)
Creation date: 2020-12-30
Risk impact: Moderate risk impact
Risk likelihood: Low risk likelihood
Manifest version: 2
Permissions:
  • nativeMessaging
Size: 15.35K
Stats date:

Chrome-Stats Rank

Other platforms

Not available on Firefox
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Chrome extensions? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Chrome Web Store.
Chrome-Stats extension
Summary

Chữ ký số dữ liệu

  • Chữ ký số adsoft hỗ trợ ký số hệ thống phần mềm kế toán online Web của Công ty TNHH Công nghệ giải pháp BSS, với mục đích xác thực tính chính xác, an toàn của hồ sơ chi tiết:
    • Chữ ký số là cầu nối để chuyển dữ liệu hồ sơ từ trên websites xuống phần mềm ký số trên máy khách hàng
    • Khi phần mềm ký số đã ký thành công hồ sơ sẽ qua chữ ký số đẩy dữ liệu lên websites
    • Websites xử lý dữ liệu, đẩy theo chuẩn kết nối kế toán sau đó gửi hồ sơ lên hệ thống HĐĐT
  • Hiện tại phần mềm kế toán của Công ty TNHH Công nghệ giải pháp BSS đang có hơn nhiều khách hàng đang dùng bản application và mục đích chuyển dần tất cả khách hàng này lên hệ thống kê khai Bảo hiểm xã hội trực tuyến online (phiên bản web) để trải nghiệm của khách hàng tốt hơn.
  • Hệ thống phần mềm kế toán Adsoft online được xây dựng với mục đích hỗ trợ khách hàng ký số hóa đơn điện tử, và gửi báo cáo online thay vì phải gửi thủ công theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý.
Safety
Risk impact

Chữ ký điện tử may not be safe to use and it requires some risky permissions. Exercise caution when installing this extension. Review carefully before installing.

Risk likelihood

Chữ ký điện tử has earned a fairly good reputation and likely can be trusted.

Upgrade to see risk analysis details
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to Chữ ký điện tử: