Chrome extension monetization
Chrome extension monetization

Lazy EOP Lazy EOP

Extension hỗ trợ bạn làm bài tập EOP nhanh hơn ;)

Rating: 5.00 (4)
Users: 195 +1
Version: 1.0.3 (Last updated: 2020-07-11)
Size: 303.1K
Price: Free
Share this page:
Permissions:
Lazy EOP là ứng dụng hỗ trợ bạn trong quá trình học tiếng anh trên EOP, rút giúp ngắn thời gian làm bài. Ví dụ khi bạn cần click vào tất cả các từ trong bài nghe để nghe thì tiện ích sẽ giúp bạn làm điều đó, công việc của bạn là chỉ việc ngồi nghe thôi.
Hướng dẫn sử dụng: 
https://tungcode.com/lazy-eop/
Related extensions