WebDict WebDict

Quickly to look up words on web.

Rating: 4.73 (55)
Users: 4,000+
+1,000 vs 1 week ago
Version: 2.1.13 (Last updated: 2021-06-28)
Size: 967.68K
Email:
Click to see
Permissions:
  • Your data on all websites
  • Run JavaScript code in the context of web pages
  • Add features to Chrome Developer Tools
  • See our safety evaluation
WebDict là từ điển online nhỏ gọn được thiết kế tối ưu cho việc tra từ nhanh tróng và hiệu quá khi lướt web và khi soạn thảo trên nền web.

WebDict hướng đến tra từ thông minh, hiệu quả.

WebDict hỗ trợ nguồn từ điển phong phú, với nhiều loại từ điển như Anh - Việt, Viêt - Anh, Việt - Pháp, Pháp - Viêt, Trung - Việt, Nhật - Việt, Hàn - Việt ... 

Ngoài khả năng thuận tiện khi tra cứu, Webdict hỗ trợ tính năng bookmark giúp ban dễ dàng lưu lại các từ mới. Đồng thời được đồng bộ với tài khoản của chrome giúp bạn có thể xem lại từ ở bất kỳ máy tính nào một cách đơn giản.

Với nhiều tính năng ưu việt. Hi vọng Webdict sẽ hỗ trợ tốt cho các bạn.
Related extensions