Công cụ đặt hàng LABANSHIP.COM

Công cụ đặt hàng LABANSHIP.COM

Công cụ đặt hàng tiện ích, nhanh chóng, hỗ trợ đặt hàng trên các trang web Taobao, 1688, Tmall

 • Công cụ đặt hàng LABANSHIP.COM
 • Công cụ đặt hàng LABANSHIP.COM
 • Công cụ đặt hàng LABANSHIP.COM
 • Công cụ đặt hàng LABANSHIP.COM
What is Công cụ đặt hàng LABANSHIP.COM?
Công cụ đặt hàng LABANSHIP.COM là tiện ích mở rộng Chrome, giúp người dùng đặt hàng dễ dàng từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com. Thông qua labanship.com, người dùng có thể thêm sản phẩm trực tiếp vào giỏ hàng, xem chi tiết sản phẩm bằng tiếng Việt, chuyển đổi tỉ giá và xem thông tin khác của sản phẩm. Tiện ích này phục vụ khách hàng đã có tài khoản tại labanship.com để tạo đơn hàng nhanh từ các trang thương mại điện tử Trung Quốc.
Stats
Users: 1,000+
Rating: 5.00 (1)
Version: 2.2.2 (Last updated: 2024-06-24)
Creation date: 2022-07-24
Risk impact: High risk impact
Risk likelihood: Moderate risk likelihood
Manifest version: 3
Permissions:
 • contextMenus
 • tabs
 • activeTab
Host permissions:
 • https://labanship.com/*
 • https://api.labanship.com/*
 • http://*.1688.com/*
 • https://*.1688.com/*
 • http://*.taobao.com/*
 • https://*.taobao.com/*
Size: 253.95K
Stats date:

Chrome-Stats Rank

Other platforms

Not available on Firefox
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Chrome extensions? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Chrome Web Store.
Chrome-Stats extension
Summary

Công cụ đặt hàng tiện ích, nhanh chóng, hỗ trợ đặt hàng trên các trang web Taobao, 1688, Tmall Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com vào giỏ hàng của labanship.com Hỗ trợ thêm trực tiếp sản phẩm vào giỏ hàng labanship.com từ các trang taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com.

Hỗ trợ thêm trực tiếp sản phẩm vào giỏ hàng labanship.com từ các trang taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com.

 • Đăng nhập tài khoản labanship.com của bạn tại (https://labanship.com)
 • Truy cập vào trang chi tiết sản phẩm trên website cần mua hàng (taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com)
 • Chọn thuộc tính sản phẩm cần mua và click vào nút thêm vào giỏ hàng.
 • Click chuột vào nút xem giỏ hàng để xem thông tin các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng.

Tiện ích này chỉ phục vụ các khách hàng đã có tài khoản tại labanship.com để lên nhanh đơn hàng từ các hệ thống webssite thương mại điện tử của Trung Quốc (Taobao.com, Jd.com, Tmall.com, 1688.com). Tiện ích giúp khách hàng có thể xem các thuộc tính sản phẩm bằng tiếng Việt, xem giá sản phẩm sau khi đã được chuyển đổi tỉ giá qua tiền VND, Xem số lượng hàng hóa còn của nhà bán hàng, Xem số lượng bắt buộc phải mua, khoảng giá sản phẩm của nhà bán hàng.

Xem chi tiết các hướng dẫn tại website: labanship.com

See more
User reviews
by Vvnh Lê Vvnh Lê, 2023-12-13
View all user reviews
Safety
Risk impact

Công cụ đặt hàng LABANSHIP.COM is risky to use as it requires a number of sensitive permissions that can potentially harm your browser and steal your data. Exercise caution when installing this extension. Review carefully before installing. We recommend that you only install Công cụ đặt hàng LABANSHIP.COM if you trust the publisher.

Risk likelihood

Công cụ đặt hàng LABANSHIP.COM is probably trust-worthy. Prefer other publishers if available. Exercise caution when installing this extension.

Upgrade to see risk analysis details
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to Công cụ đặt hàng LABANSHIP.COM: