Công cụ đặt hàng Naipot

Công cụ đặt hàng Naipot

Công cụ đặt hàng tiện ích, nhanh chóng, hỗ trợ đặt hàng trên các trang web Taobao, 1688, Tmall

 • Công cụ đặt hàng Naipot
What is Công cụ đặt hàng Naipot?
Công cụ đặt hàng Naipot là tiện ích mở rộng trình duyệt Chrome hỗ trợ người dùng đặt hàng từ các trang mua sắm Trung Quốc như 1688, Taobao, và Tmall. Nó cung cấp tỷ giá tiền tệ thời gian thực để quy đổi giá trị hàng hóa, thu thập thông tin sản phẩm tự động và cung cấp chi tiết chính xác dựa trên lựa chọn của người dùng. Công cụ này giúp giảm thiểu công sức và thời gian mua hàng từ các trang web này, đồng thời đảm bảo chính xác và đầy đủ thông tin.
Stats
Users: 10,000+
Rating: 3.51 (39)
Version: 3.1.10 (Last updated: 2024-03-14)
Creation date: 2019-12-04
Risk impact: High risk impact
Risk likelihood: Moderate risk likelihood
Manifest version: 3
Permissions:
 • storage
Host permissions:
 • http://*.naipot.com/*
 • https://*.naipot.com/*
 • http://*.1688.com/*
 • https://*.1688.com/*
 • http://*.taobao.com/*
 • https://*.taobao.com/*
 • http://*.tmall.com/*
 • https://*.tmall.com/*
 • http://*.tmall.hk/*
 • https://*.tmall.hk/*
 • See more
Size: 230.40K
Stats date:

Chrome-Stats Rank

Other platforms

Not available on Firefox
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Chrome extensions? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Chrome Web Store.
Chrome-Stats extension
Summary

Là công cụ mua hàng nhanh chóng trên các trang 1688, Taobao, Tmall của Naipot.com

Tính năng:

 • Tỷ giá: Công cụ này sẽ cập nhật tỷ giá theo thời gian thực và dựa vào đó để quy đổi giá trị hàng hóa từ tiền tệ ra tiền Việt. Giúp bạn dễ dàng theo dõi giá trị của sản phẩm một cách nhanh và chính xác nhất.

 • Thông tin đầy đủ, chính xác: Công cụ này sẽ thu thập các dữ liệu trên trang Taobao, Tmall và 1688 mà bạn đang xem, sau đó dựa vào các thông tin về thuộc tính sản phẩm (màu sắc, kích thước..) mà bạn chọn, nó sẽ tự động cập nhật lại giá trị sản phẩm. Giúp bạn luôn thấy được thông tin đầy đủ, chính xác nhất.

User reviews
User reviews summary
These summaries are automatically generated weekly using AI based on recent user reviews. Chrome Web Store does not verify user reviews, so some user reviews may be inaccurate, spammy, or outdated.
Pros
 • Easy to use app
 • Helpful and warm customer service
 • Fast delivery
Cons
 • Expensive fees
 • Issues with packaging, especially fragile items
 • Inconsistent policies and communication
Most mentioned
 • Fast delivery
 • Customer service
 • Product packaging
Recent reviews
rất hiễu ích

Mua hàng tiện giá hạt rẻ
by Ngọc Nguyen Ngọc Nguyen, 2021-10-03

Hàng về nhanh chậm tùy đợt nhưng đa số là trong vòng 1 tuần. Các bạn sale hướng dẫn tận tình mỗi tội làm tròn cân quá, phí hơi cao
by Bảo Ngọc Bảo Ngọc, 2021-07-15
View all user reviews
Safety
Risk impact

Công cụ đặt hàng Naipot is risky to use as it requires a number of sensitive permissions that can potentially harm your browser and steal your data. Exercise caution when installing this extension. Review carefully before installing. We recommend that you only install Công cụ đặt hàng Naipot if you trust the publisher.

Risk likelihood

Công cụ đặt hàng Naipot is probably trust-worthy. Prefer other publishers if available. Exercise caution when installing this extension.

Upgrade to see risk analysis details
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to Công cụ đặt hàng Naipot: