Công Cụ Đặt Hàng Của ApExpress

Công Cụ Đặt Hàng Của ApExpress

ApExpress cung cấp công cụ hỗ trợ bạn đặt hàng trực tuyến tại các website thương mại điện tử như 1688, TMALL, Taobao.

 • Công Cụ Đặt Hàng Của ApExpress
 • Công Cụ Đặt Hàng Của ApExpress
 • Công Cụ Đặt Hàng Của ApExpress
What is Công Cụ Đặt Hàng Của ApExpress?
Công Cụ Đặt Hàng Của ApExpress is a Chrome extension that assists users in ordering online from major Chinese e-commerce websites such as taobao.com, tmall.com, and 1688.com.
Stats
Users: 9 ▼ -1
Version: 1.1.0 (Last updated: 2020-12-02)
Creation date: 2020-11-01
Risk impact: Moderate risk impact
Risk likelihood: Low risk likelihood
Manifest version: 2
Permissions:
 • http://*.taobao.com/*
 • https://*.taobao.com/*
 • http://*.1688.com/*
 • https://*.1688.com/*
 • http://*.tmall.com/*
 • https://*.tmall.com/*
 • http://*.tmall.hk/*
 • https://*.tmall.hk/*
 • https://apexpress.vn/*
 • http://apexpress.vn/*
 • See more
Size: 343.04K
Stats date:

Chrome-Stats Rank

Other platforms

Not available on Firefox
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Chrome extensions? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Chrome Web Store.
Chrome-Stats extension
Summary

Công cụ hỗ trợ đặt hàng trực tuyến của ApExpress trình duyệt Chrome & Cờ rôm+ là công cụ hỗ trợ giúp khách hàng có thể đặt hàng trực tuyến hàng triệu sản phẩm phong phú dễ dàng hơn từ những website Thương Mại Điện Tử lớn của TQ như: taobao.com, tmall.com và 1688.com.

Hướng dẫn sử dụng: Công cụ hỗ trợ đặt hàng của ApExpress từ các trang TAOBAO, ALIBABA, TMALL, 1688: Bước 1: Tải công cụ Bước 2: Đi tới link bạn cần đặt hàng: Taobao, 1688, Tmall Bước 3: sau khi đồng ý thêm hết hàng vào giỏ, bạn click vào chữ "về giỏ hàng" chọn kết đơn các shop cần đặt

Screenshots: Hình 1: Trang chủ của ApExpress. Hình 2: Hình ảnh chi tiết sản phẩm và công cụ đặt hàng. Hình 3: Hình ảnh cho vào giỏ hàng thành công bằng công cụ đặt hàng. Hình 4: Hình giỏ hàng sau khi đã được cho sản phẩm vào giỏ bằng công cụ đặt hàng.

Safety
Risk impact

Công Cụ Đặt Hàng Của ApExpress may not be safe to use and it requires some risky permissions. Exercise caution when installing this extension. Review carefully before installing.

Risk likelihood

Công Cụ Đặt Hàng Của ApExpress has earned a fairly good reputation and likely can be trusted.

Upgrade to see risk analysis details
Promo images
Công Cụ Đặt Hàng Của ApExpress small promo image
Small promo image
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to Công Cụ Đặt Hàng Của ApExpress: