QuangChauOrder - Nhập hàng tận gốc

QuangChauOrder - Nhập hàng tận gốc

Công cụ đặt hàng taobao, 1688, tmall trên trình duyệt Chrome & Cờ rôm + QC

QuangChauOrder - Nhập hàng tận gốc
What is QuangChauOrder - Nhập hàng tận gốc?
QuangChauOrder - Nhập hàng tận gốc là tiện ích đặt hàng trực tiếp trên các website taobao, 1688, tmall. Công cụ cho phép đặt hàng dễ dàng chỉ với vài cú click đơn giản. Ngoài ra, nó còn cung cấp quản lý đơn hàng trực tuyến, hệ thống quản lý tài chính minh bạch rõ ràng và cập nhật tình trạng của đơn hàng từng phút.
Stats
Users: 99 ▲ 2
Version: 1.2.6 (Last updated: 2021-12-16)
Creation date: 2018-08-19
Risk impact: High risk impact
Risk likelihood: Moderate risk likelihood
Manifest version: 2
Permissions:
 • storage
 • notifications
 • https://*.quangchauorder.vn/*
 • https://*.taobao.com/*
 • http://*.taobao.com/*
 • https://*.1688.com/*
 • http://*.1688.com/*
 • https://*.tmall.com/*
 • http://*.tmall.com/*
 • http://*.hm.com/*
 • See more
Size: 95.30K
Stats date:

Chrome-Stats Rank

Other platforms

Not available on Firefox
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Chrome extensions? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Chrome Web Store.
Chrome-Stats extension
Summary

Là tiện ích đặt hàng trực tiếp trên taobao, 1688, tmall…

 1. Cho phép đặt hàng trên các website taobao, 1688, tmall dẽ dàng chỉ vài cú click đơn giản

 2. Quản lý đơn hàng trực tuyến tại bất cứ nơi đâu

 3. Hệ thống quản lý tài chính minh bạch rõ ràng

 4. Cập nhật từng phút tình trạng của đơn hàng

Safety
Risk impact

QuangChauOrder - Nhập hàng tận gốc is risky to use as it requires a number of sensitive permissions that can potentially harm your browser and steal your data. Exercise caution when installing this extension. Review carefully before installing. We recommend that you only install QuangChauOrder - Nhập hàng tận gốc if you trust the publisher.

Risk likelihood

QuangChauOrder - Nhập hàng tận gốc is probably trust-worthy. Prefer other publishers if available. Exercise caution when installing this extension.

Upgrade to see risk analysis details
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to QuangChauOrder - Nhập hàng tận gốc: