Tạo Email 10p, Email ảo vĩnh viễn - Mail1s

Tạo Email 10p, Email ảo vĩnh viễn - Mail1s

Hỗ trợ tạo và check hộp thư đến của hệ thông khi tạo Email 10p, email ảo vĩnh viễn của Mail1s

  • Tạo Email 10p, Email ảo vĩnh viễn - Mail1s
  • Tạo Email 10p, Email ảo vĩnh viễn - Mail1s
  • Tạo Email 10p, Email ảo vĩnh viễn - Mail1s
Stats
This extension was removed from Chrome Web Store on 2023-08-04
Users: 417
Rating: 5.00 (1)
Version: 0.0.2 (Last updated: 2020-12-31)
Creation date: 2020-12-30
Risk impact: Low risk impact
Risk likelihood: High risk likelihood
Manifest version: 2
Permissions:
  • notifications
Size: 21.02K
Stats date:

Other platforms

Not available on Firefox
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Chrome extensions? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Chrome Web Store.
Chrome-Stats extension
Summary

Tạo email 10p đã là dịch vụ rất phổ biến trên internet, Ứng dụng này sẽ giúp các bạn Tạo và kiểm tra hộp thư đến Email 10p hoặc Email ảo vĩnh viễn với hệ thống của Mail1s. Vậy Mail1s là webiste tạo email ảo như các hệ thống Email 10p hay còn được gọi là email 10 phút. Bạn có thể tạo không giới hạn địa chỉ e-mail và đặc biệt là bạn có thể tạo email ảo theo ý muốn. Thư của bạn sẽ tự động bị xóa sau 7 ngày nhưng địa chỉ email ảo mà bạn tạo thì tồn tại vĩnh viễn . Mail1s cũng được biết đến với tên gọi như là: mail10p , Gmail 10p hoặc mail 10p.

User reviews
good
by Vu Tuan Vu Tuan, 2021-02-02
View all user reviews
Safety
Risk impact

Tạo Email 10p, Email ảo vĩnh viễn - Mail1s is relatively safe to use as it requires very minimum permissions.

Risk likelihood

Tạo Email 10p, Email ảo vĩnh viễn - Mail1s may not be trust-worthy. Avoid installing if possible unless you really trust this publisher.

Upgrade to see risk analysis details
Promo images
Tạo Email 10p, Email ảo vĩnh viễn - Mail1s marquee promo image
Marquee promo image
Tạo Email 10p, Email ảo vĩnh viễn - Mail1s small promo image
Small promo image
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to Tạo Email 10p, Email ảo vĩnh viễn - Mail1s: