Lọc bạn bè không tương tác

Lọc bạn bè không tương tác

Tiện ích lọc bạn bè Facebook hoàn toàn miễn phí.

Lọc bạn bè không tương tác promo image
What is Lọc bạn bè không tương tác?

Lọc bạn bè không tương tác is a popular Chrome extension by fbvn.org. It was previously known as FBVN - Lọc bạn bè không tương tác, FBVN - Lọc bạn bè không t��ơng tác, FBVN - Lọc bạn bè không tương tác, FBVN - Lọc bạn bè không tương tác, Lọc b���n bè không tương tác. It has 131,842 weekly active users and an average rating of 4.71. Lọc bạn bè không tương tác is similar to L.O.C and Lọc bạn bè (likengay. com). The latest version is 2.3.1 and was updated 19 days ago.

Stats
Stats date:
Install link: Chrome Web Store
Users: 131,842
Rating: 4.71 (425)
Version: 2.3.1 (Last updated: 2022-11-21)
Creation date: 2020-05-24
Manifest version: 3
Permissions:
 • declarativeNetRequest
Host permissions:
 • https://*.facebook.com/
Featured: Yes
Size: 622.59K
Email: Click to see
Risk impact: Low risk impact
Risk likelihood: Very low risk likelihood
Found a bug?

ChromeStats Rank

Summary
❖ Lọc bạn bè Facebook của bạn theo điều kiện:
Mức độ tương tác với bạn: Lượt thả cảm xúc, bình luận, không tương tác.
Tài khoản của bạn bè đang bị khóa hoặc vô hiệu hóa.
Giới tính, tên chứa ký tự đặc biệt, không có ảnh đại diện.
Số lượng bạn bè, số lượng bạn chung.
Quốc gia không phải Việt Nam.
Khu vực hiện đang sinh sống.
Không đăng bài trong một khoảng thời gian.
❖ Giao diện dễ sử dụng, tìm kiếm bạn bè và hủy kết bạn nhanh chóng.
❖ Xem lại lịch sử bạn bè đã lọc.
❖ Xem thông tin tài khoản: ID, Access Token.
Safety
Risk impact

Lọc bạn bè không tương tác requires very minimum permissions and is relatively safe to use.

Risk impact measures the level of extra permissions an extension has access to. A low risk impact extension cannot do much harms, whereas a high risk impact extension can do a lot of damage like stealing your password, bypass your security settings, and access your personal data. High risk impact extensions are not necessarily malicious. However, if they do turn malicious, they can be very harmful.

Risk likelihood

Lọc bạn bè không tương tác has earned a good reputation and can be trusted.

Risk likelihood measures the probability that a Chrome extension may turn malicious. This is determined by the publisher and the Chrome extension reputation on Chrome Web Store, the amount of time the Chrome extension has been around, and other signals about the Chrome extension. Our algorithms are not perfect, and are subject to change as we discover new ways to detect malicious extensions. We recommend that you always exercise caution when installing a Chrome extension, especially ones with higher risk impact and/or higher risk likelihood.

Subscribe to the premium plan to see more risk analysis details
Promo video
Screenshots
User reviews
có thêm lọc bạn bè không xem story thì hay hơn
by Nhã Thanh Nhã Thanh, 2022-11-22

ok
by Anh Hoàng Anh Hoàng, 2022-11-15

Tuyệt vời.!
by hiếu phạm hiếu phạm, 2022-11-07
View all user reviews
Promo images
Lọc bạn bè không tương tác small promo image
Small promo image
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to Lọc bạn bè không tương tác:

L.O.C L.O.C
Publisher: http://lnmai.com
User count: 597,682
Rating: 2,432
L.O.C is a collection of automation tools.
Lọc bạn bè (likengay. com) Lọc bạn bè (likengay. com)
Publisher: likengay.com
User count: 2,449
Rating: 4
Công cụ lọc và thống kê tương tác của bạn bè trên facebook
ET2.FUN - Lọc bạn bè không tương tác ET2.FUN - Lọc bạn bè không tương tác
User count: 2,059
Rating: 5
Tiện ích lọc bạn bè Facebook hoàn toàn miễn phí. Tác giả: Nguyễn Đức Công - Số điện thoại: 08.2789.2678 - 0968.363.595
Manifest

The manifest file declares the requirements and permissions that a Chrome extension will have access to. By reviewing the manifest, you may be able to determine if a Chrome extension is over-reaching (for example, if an extension is overriding your new tab page, or search provider, or requesting access to your web activities without any good reason).

{
 "update_url": "https://clients2.google.com/service/update2/crx",
 "manifest_version": 3,
 "name": "Lọc bạn bè không tương tác",
 "version": "2.3.1",
 "icons": {
  "16": "/img/icon16.png",
  "48": "/img/icon48.png",
  "128": "/img/icon128.png"
 },
 "description": "Tiện ích lọc bạn bè Facebook hoàn toàn miễn phí.",
 "options_page": "index.html",
 "action": {
  "default_icon": {
   "16": "img/icon16.png",