Gordic Browser Extension Gordic Browser Extension

Browser extension is for file and sign operations

Rating: 3.00 (2)
Users: 3,863
-100 vs 1 week ago
Version: 1.0.0.13 (Last updated: 2021-02-12)
Size: 29.58K
Price: Free
Email:
Click to see
Languages:
Permissions:
  • Your data on all websites
  • Run JavaScript code in the context of web pages
  • Receive notifications from this app in Chrome
  • See our safety evaluation
Doplněk pro pohodlný způsob elektronického podepisování přímo v prohlížeči Chrome. Instalace klienta zabezpečí aplikacím informačního systému GINIS přístup do úložiště elektronických podpisových certifikátů nainstalovaných přímo ve Windows, v elektronickém občanském průkazu, či jiných prostředcích.  

Doplněk podporuje elektronické podepisování dle nařízení eIDAS a je pravidelně aktualizován pro neustálý soulad s legislativou.

Optimalizuje provoz webových aplikací:

GINIS Standard
GINIS Enterprise
GINIS Defence

Využití aplikací typu webového klienta přináší řadu výhod. Tou největší je zřejmě nepřetržitá dostupnost z jakéhokoliv zařízení disponujícího webovým prohlížečem. Ten však takové aplikace z bezpečnostních důvodů preventivně „odstřihne“ od lokálních prostředků a znemožní tak přístup například k souborům, portům či tiskárnám nainstalovaným v počítači.
 
Totéž platí také pro zabezpečené informace, jakými jsou i elektronické podpisové certifikáty. Tento doplněk je prostředkem, který vytvoří „most“, díky kterému může webová aplikace spolupracovat s úložištěm a umožnit elektronické podepisování.
Related extensions