Sinbyte Seo

Sinbyte Seo

Công cụ kiểm tra link đã lập chỉ mục hay chưa. Giúp Seo tiết kiệm được nhiều thời gian.

Sinbyte Seo
What is Sinbyte Seo?
"Sinbyte Seo" là tiện ích mở rộng Chrome được thiết kế để kiểm tra tình trạng chỉ mục của các link. Công cụ này cung cấp một giải pháp nhanh chóng và hiệu quả để xác định các link đã được lập chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm. Điều này giúp các chuyên gia SEO tiết kiệm được nhiều thời gian và nâng cao hiệu suất công việc.
Stats
Users: 10,000+
Rating: 2.14 (7)
Version: 8.0.0 (Last updated: 2022-11-22)
Creation date: 2021-06-04
Risk impact: Moderate risk impact
Risk likelihood: Low risk likelihood
Manifest version: 2
Permissions:
  • *://*.google.com/
  • *://localhost/
Size: 37.07K
Stats date:

Other platforms

Not available on Firefox
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Chrome extensions? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Chrome Web Store.
Chrome-Stats extension
Summary

Công cụ kiểm tra link đã lập chỉ mục hay chưa. Giúp Seo tiết kiệm được nhiều thời gian.

User reviews
Dịch vụ ngày càng kém. Chưa index bảo index rồi. Vào check lại hiện chữ "No" to đùng
by Aurelia Henry Aurelia Henry, 2024-06-05

by Long Phan Bá Long Phan Bá, 2024-06-02

very bad
by Md Shadhin Hosen Md Shadhin Hosen, 2024-05-19
View all user reviews
Safety
Risk impact

Sinbyte Seo may not be safe to use and it requires some risky permissions. Exercise caution when installing this extension. Review carefully before installing.

Risk likelihood

Sinbyte Seo has earned a fairly good reputation and likely can be trusted.

Upgrade to see risk analysis details
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to Sinbyte Seo: