SubFi

SubFi

Phụ đề Song ngữ trên aanime.biz, netflix.com và bilibili.tv

 • SubFi
 • SubFi
 • SubFi
 • SubFi
 • SubFi
What is SubFi?
SubFi is a groundbreaking chrome extension developed to facilitate Japanese language learning. It entails features that project bilingual subtitles on sites like aanime.biz, netflix.com, and bilibili.tv. This extension also showcases furigana for Japanese sub and has an integrated dictionary for prompt word referencing. Users of SubFi also get a personalized experience with customizable color schemes and font sizes to enhance readability.
Stats
Users: 4,000+
Rating: 4.57 (7)
Version: 5.0.6 (Last updated: 2024-04-21)
Creation date: 2021-08-18
Risk impact: High risk impact
Risk likelihood: Moderate risk likelihood
Manifest version: 3
Permissions:
 • activeTab
 • scripting
 • cookies
 • storage
Host permissions:
 • https://aanime.biz/*
 • https://beta.aanime.biz/*
 • https://*.netflix.com/*
 • https://*.youtube.com/*
 • https://*.bilibili.tv/*
Size: 19.71M
Stats date:

Chrome-Stats Rank

Other platforms

Not available on Firefox
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Chrome extensions? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Chrome Web Store.
Chrome-Stats extension
Summary

SUBFI - Học Tiếng Nhật dễ dàng hơn!

Hỗ trợ trên trang web https://aanime.biz/, https://www.netflix.com/https://www.bilibili.tv/

SUBFI là công cụ hỗ trợ SUB cho phim và video. Nhằm hỗ trợ người học tiếp cận dễ dàng hơn với Tiếng Nhật.

** XEM ANIME, DRAMA CÓ PHỤ ĐỀ SONG NGỮ Điều này giúp bạn tham chiếu được cách dùng từ dùng câu. Bạn không còn nói sai, dùng sai từ nữa. Việc học Ngoại Ngữ của bạn có tính thực tế cao hơn nhiều so với sách vở.

** HIỆN FURIGANA Hiển thị Furigana trên sub Nhật

** TỪ ĐIỂN Chức năng từ điển hỗ trợ tra từ khi ấn vào sub Nhật

See more
User reviews
ứng dụng rất bổ ích, từ lúc sử dụng đến giờ em trình tiếng nhật đã khá hơn nhiều thanks admin ạ
by Khang Phan Khang Phan, 2024-03-13

App xài rất tốt, rất hữu ích. Cảm ơn nhà phát triển!!!
by Nghia Phan Nghia Phan, 2024-03-13

Hiện tại đang không sử dụng được với netflix.
by Nghia Phan Trong Nghia Phan Trong, 2024-02-23
View all user reviews
Safety
Risk impact

SubFi is risky to use as it requires a number of sensitive permissions that can potentially harm your browser and steal your data. Exercise caution when installing this extension. Review carefully before installing. We recommend that you only install SubFi if you trust the publisher.

Risk likelihood

SubFi is probably trust-worthy. Prefer other publishers if available. Exercise caution when installing this extension.

Upgrade to see risk analysis details
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to SubFi: