Công cụ đặt hàng của Chuyenhang365

Công cụ đặt hàng của Chuyenhang365

Công cụ đặt hàng nhanh chóng siêu biên giới của Chuyenhang365

What is Công cụ đặt hàng của Chuyenhang365?
Công cụ đặt hàng của Chuyenhang365 là tiện ích mở rộng trên Chrome, được phát triển để giúp khách hàng có thể dễ dàng đặt hàng trên nhiều trang mua sắm quốc tế. Với công cụ này, khách hàng có thể nhanh chóng và dễ dàng mua hàng từ nhiều trang mua sắm lớn từ quốc tế, tiết kiệm thời gian và công sức. Chuyenhang365 cũng là đơn vị vận chuyển về cho quý khách số lượng lớn các sản phẩm theo đơn hàng đã chọn.
Stats
By: Tung Le
Users: 652 ▲ 19
Rating: 5.00 (2)
Version: 1.0.1 (Last updated: 2023-08-09)
Creation date: 2020-03-19
Risk impact: Moderate risk impact
Risk likelihood: Moderate risk likelihood
Manifest version: 2
Permissions:
  • http://*.Chuyenhang365.com/*
  • https://*.Chuyenhang365.com/*
  • http://*.1688.com/*
  • https://*.1688.com/*
  • http://*.taobao.com/*
  • https://*.taobao.com/*
  • http://*.tmall.com/*
  • https://*.tmall.com/*
  • http://*.tmall.hk/*
  • https://*.tmall.hk/*
Size: 14.98K
Stats date:

Chrome-Stats Rank

Other platforms

Not available on Firefox
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Chrome extensions? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Chrome Web Store.
Chrome-Stats extension
Summary

Công cụ giúp quý khách hàng có thể đặt hàng một cách dễ dàng qua các trang mua hàng lớn từ quốc tế. Chúng tôi là đơn vị vận chuyển giúp về cho quý khách hàng số lượng lớn các sản phẩm dựa theo đơn hàng quý khách đã chọn.

Safety
Risk impact

Công cụ đặt hàng của Chuyenhang365 may not be safe to use and it requires some risky permissions. Exercise caution when installing this extension. Review carefully before installing.

Risk likelihood

Công cụ đặt hàng của Chuyenhang365 is probably trust-worthy. Prefer other publishers if available. Exercise caution when installing this extension.

Upgrade to see risk analysis details
Screenshots
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to Công cụ đặt hàng của Chuyenhang365: