Leapscribe

Leapscribe

Ett tillägg som underlättara överföringen av patientjournaler till ert journalsystem.

Leapscribe
Stats
Users: 10
Version: 1.0 (Last updated: 2024-06-28)
Creation date: 2024-06-28
Risk impact: Moderate risk impact
Risk likelihood: High risk likelihood
Manifest version: 3
Permissions:
  • tabs
  • notifications
Size: 16.90K
Stats date:

Chrome-Stats Rank

Other platforms

Not available on Firefox
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Chrome extensions? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Chrome Web Store.
Chrome-Stats extension
Summary

Översikt: Leapscribe Journalöverföringsassistent är ett kraftfullt Chrome-tillägg utformad för att förenkla överföringen av patientjournaler till ditt journalsystem. Detta tillägg automatiserar hela överföringsprocessen, integrerar Leapscribe sömlöst med ditt befintliga journalsystem och säkerställer ett smidigt och effektivt arbetsflöde.

Nyckelfunktioner:

  • Automatiserade Överföringar: Överför enkelt patientjournaler från Leapscribe till ditt aktuella journalsystem med ett enda klick.
  • Sömlös Integration: Tillägget är utformat för att fungera felfritt med ditt befintliga journalsystem, vilket säkerställer att ditt arbetsflöde inte avbryts.
  • Användarvänligt Gränssnitt: Lätt att navigera och använda, även för de med minimal teknisk erfarenhet.

Så här fungerar det:

  • Installera Tillägget: Ladda ner och installera Leapscribe Journalöverföringsassistent från Chrome Web Store.
  • Kör Leapscribe: Generera journalanteckningar och för över dem till ditt journalsystem med endast ett knapptryck

Fördelar:

  • Ökad Effektivitet: Spara tid och minska fel vid manuell dataregistrering genom att automatisera överföringsprocessen.
  • Förbättrad Noggrannhet: Säkerställ korrekt och fullständig överföring av patientjournaler, vilket förbättrar den övergripande datakvaliteten.
See more
Safety
Risk impact

Leapscribe may not be safe to use and it requires some risky permissions. Exercise caution when installing this extension. Review carefully before installing.

Risk likelihood

Leapscribe may not be trust-worthy. Avoid installing if possible unless you really trust this publisher.

Upgrade to see risk analysis details
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to Leapscribe: