F.Block Sponsored F.Block Sponsored

Block Facebook™ sponsored and suggested posts (ads) in any language

Rating: 4.12 (65)
Users: 3,000+
Version: 3.3.0 (Last updated: 2021-10-23)
Size: 112.64K
Email:
Click to see
Website: http://fbsb.ml
Permissions:
Nói lời tạm biệt với các bài đăng được Facebook ™ tài trợ và đề xuất.
"F.Block Sponsored" là một trình chặn quảng cáo đơn giản để chặn các bài đăng (quảng cáo) và video được Facebook ™ tài trợ, đề xuất,
Nó hoạt động cho tất cả các ngôn ngữ có sẵn của FB ™ và cả cho trang web Di động
Các tính năng mới:
- Trình chặn quảng cáo video Facebook ™ (beta)
- Cài đặt cho phép người dùng bật / tắt từng tính năng riêng lẻ.
- Một số cải tiến
- Chặn các bài đăng được tài trợ trên kết quả tìm kiếm

Nhận xét được đánh giá cao.
Related extensions