Typist- تایپست

Typist- تایپست

یادگیری تایپ ده انگشتی فارسی و افزایش سرعت تایپ با استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل آماری

  • Typist- تایپست
  • Typist- تایپست
  • Typist- تایپست
What is Typist- تایپست?
Typist- تایپست is a Chrome extension that uses artificial intelligence to help users learn and practice touch typing in Persian. It provides a keyboard layout designed for Persian, a typing tutor, game mode, and progress tracker. Improve your accuracy and speed while having fun!
Stats
Users: 87 ▼ -9
Rating: 5.00 (2)
Version: 2.1.0 (Last updated: 2024-03-02)
Creation date: 2021-09-30
Risk impact: Very low risk impact
Risk likelihood: Moderate risk likelihood
Manifest version: 3
Size: 459.78K
Stats date:

Other platforms

Not available on Firefox
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Chrome extensions? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Chrome Web Store.
Chrome-Stats extension
Summary

تایپیست» یک افزونهٔ آموزش تایپ ده‌انگشتی با کمک هوش مصنوعی و تحلیل آماری است. تمرکز این برنامه نه بر آموزش ساده که بر تمرین مداوم است. در این برنامه رفتار تایپی کاربر بررسی شده لغاتی به کاربر پیشنهاد می‌گردد که کاربر نیاز بیشتری به تمرین آن لغات دارد».

«تایپیست» که با استفاده از هوش مصنوعی و آمار بهترین تجربه و سرعت آموزش را فراهم می‌کند، یک ابزار موثر و کارآمد برای افرادی است که می‌خواهند تایپ خود را به سطح بالاتری برسانند. این برنامه با ترکیب دو اصل اساسی یعنی هوش مصنوعی و آمار، به کاربران کمک می‌کند تا با روش‌های بهینه و تناسبی با توانایی‌هایشان تایپ ده انگشتی را یاد بگیرند.

تحلیل‌های آماری استفاده تحلیل آماری این برنامه به کاربران امکان می‌دهد تا با توجه به نحوه‌ی تایپ و عادات خود، یک برنامه آموزشی شخصی‌سازی شده را تجربه کنند. به طوری که قادر است الگوریتم‌های مناسب را برای هر فرد اعمال کرده و با پیشنهاد دقیق تمرین‌هایی که بر اساس نیازها و مهارت‌های فرد تنظیم می‌شوند، به بهبود سرعت و دقت تایپ کمک کند.

هوش مصنوعی همچنین، از طریق استفاده از هوش مصنوعی و داده‌های جمع‌آوری شده از کاربران، این برنامه می‌تواند به صورت مستقیم از تجربیات دیگران برای بهبود فرآیند آموزش بهره‌مند شود. از این طریق، با تحلیل و بررسی الگوها و روش‌های مؤثرتر تایپ، برنامه می‌تواند بهبودات مداومی در سیستم آموزشی خود اعمال کند و تجربه کاربران را بهبود بخشد.

ارائه بازخورد مناسب برنامه مورد نظر همچنین با ارائه بازخورد‌های فوری و دقیق به کاربران، آن‌ها را در حین آموزش هدایت می‌کند و اشتباهات را تشخیص می‌دهد. این بازخوردها از طریق اصلاح‌های فوری و راهنمایی‌های مستمر به کاربران کمک می‌کنند تا مهارت‌های خود را بهبود بخشند و سرعت و دقت تایپ خود را افزایش دهند.

Learn Persian Touch Typing powered by AI

See more
User reviews
eyval
by Milad Seyfollahi Milad Seyfollahi, 2024-06-14

خیلی جالبه
by mogtabar mogtabar, 2024-02-11
View all user reviews
Safety
Risk impact

Typist- تایپست is safe to use. It does not request any sensitive permissions.

Risk likelihood

Typist- تایپست is probably trust-worthy. Prefer other publishers if available. Exercise caution when installing this extension.

Upgrade to see risk analysis details
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to Typist- تایپست: