Lectio fraværsoverblik

Lectio fraværsoverblik

Gør fraværsoversigter i Lectio mere overskuelige.

Lectio fraværsoverblik
What is Lectio fraværsoverblik?
Lectio fraværsoverblik is a Chrome extension that enhances the attendance overview in Lectio by highlighting rows with high absence in yellow or red. Users can customize the threshold for highlighting and choose the number of decimal places for absence percentages. The extension also allows temporary disabling of highlighting and rounding.
Stats
By: jensjacob
Users: 9 ▼ -3
Version: 1.1.0 (Last updated: 2024-02-27)
Creation date: 2020-04-30
Risk impact: Low risk impact
Risk likelihood: Moderate risk likelihood
Manifest version: 3
Permissions:
  • storage
Host permissions:
  • https://www.lectio.dk/lectio/*/subnav/fravaergroup.aspx*
Size: 25.24K
Stats date:

Chrome-Stats Rank

Other platforms

Not available on Firefox
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Chrome extensions? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Chrome Web Store.
Chrome-Stats extension
Summary

Når en fraværsside for en klasse eller et hold åbnes, så vil rækker med højt fravær (mundtligt eller skriftligt) blive fremhævet med gul eller rød.

Indstil grænsen for gul og rød markering ved at klikke udvidelsens icon (ændringer i indstillinger gemmes øjeblikkeligt). Her kan antal decimaler i fraværsprocenter også indstilles. (Grænserne for gul og rød virker på de afrundede procenttal.) Endelig kan markering og afrunding slås fra midlertidigt.

Nyt i version 1.1: Nu vises ikoner for elevfotos (screenshots ikke opdateret).

Safety
Risk impact

Lectio fraværsoverblik is relatively safe to use as it requires very minimum permissions.

Risk likelihood

Lectio fraværsoverblik is probably trust-worthy. Prefer other publishers if available. Exercise caution when installing this extension.

Upgrade to see risk analysis details
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to Lectio fraværsoverblik: