NoPremium.pl NoPremium.pl

Natywna wtyczka dla serwisu NoPremium.pl

Rating: 4.57 (14)
Users: 3,000+
Version: 1.3.1 (Last updated: 2017-09-29)
Size: 1.5M
Permissions:
  • Manage your apps, extensions, and themes
  • Your data on all websites
  • Your tabs and browsing activity
  • Receive notifications from this app in Chrome
  • See our safety evaluation
Wersja polska / angielska.

Natywna wtyczka dla serwisu NoPremium.pl, udostępniająca szereg ułatwień dla klientów serwisu:

* sprawdzaj typ i stan konta
* błyskawiczny dostęp do doładowania konta, wyszukiwania i pobierania plików
* automatyczna detekcja obsługiwanych linków na wszystkich stronach
* zaznaczaj linki i kliknij prawym przyciskiem myszy na zaznaczeniu, a następnie wybierz "Pobierz z NoPremium.pl" - zostaniesz automatycznie przekierowany do podstrony pobierania plików
* bezpośrednia integracja z podstronami hostingów - po przejściu na podstronę hostingu pojawia się przycisk "Pobierz z NoPremium.pl", umożliwiający pobranie pliku z aktualnie wyświetlanej podstrony jednym kliknięciem
* NATYCHMIASTOWE POWIADOMIENIA O PROMOCJACH I BONUSACH

* wersja rozwojowa - prosimy o sugestie nowych funkcjonalności oraz zgłaszanie problemów.

Aktualna wersja: 1.2.x

* WYJAŚNIENIE UPRAWNIEŃ WTYCZKI *
- uprawnienie "uzyskiwanie Twoich danych we wszystkich witrynach" - potrzebne do funkcji automatycznej detekcji obsługiwanych linków. Żadne dane nie są gromadzone.
- uprawnienie "dostęp do aktywności związanej z kartami i przeglądaniem" - w momencie uruchomienia promocji w serwisie NoPremium.pl, w oknie aktualnie przeglądanej witryny pojawia się komunikat, stąd potrzeba tego uprawnienia
- uprawnienie "zarządzanie Twoimi rozszerzeniami, aplikacjami i motywami" - sprawdzenie czy w przeglądarce nie występują wtyczki, z którymi wtyczka NoPremium.pl może kolidować. Jeżeli takie występują, pojawi się stosowny komunikat

Changelog
---------

1.2.5 - poprawki do przycisku pobierania na stronach hostingu
1.2.2 - poprawki raportowania błędów
1.2.1 - dodanie raportowania błędów
1.2.0 - ulepszenie mechanizmu parsowania linków
1.1.0 - ulepszenie mechanizmu wiadomości, dodany RapiParse dla DarkWarez.pl. poprawki drobnych błędów
1.0.0 - nowa wersja interfejsu, odświeżona mechanika, dodanie ustawień, ulepszony mechanizm powiadomień, spójność funkcjonalna z wersją wtyczki dla Firefox
0.17.0 - dynamiczne pobieranie informacji o dostępnych hostingach, drobne poprawki, przygotowanie do większych zmian
0.16.0.1 - poprawienie rewalidacji po zmianie hasła w serwisie
0.16.0 - dodanie 4 hostingów
0.15.0 - dodanie 10 hostingów
0.14.0 - dodanie 15 hostingów
0.13.3 - poprawka pobierania z YouTube
0.13.2 - poprawka pobierania z podstron hostingów
0.13.1 - poprawka wykrywania kolidujących wtyczek
0.13.0 - pierwsza publiczna wersja

Wszelkie problemy z wtyczką prosimy zgłaszać na adres: nopremium@nopremium.pl.
Related extensions
68 60,000+
62 3,000+
3 830
41 436
4 355
7 87
6 752
15 20,000+
18 4,000+
0 427
19 2,000+