Bảo vệ internet 360 Bảo vệ internet 360

Bảo vệ internet 360

Bảo vệ internet 360 is also known as: 360 Internet Protection.

Rating: 4.54 (5,365)
-1 rating count vs 1 week ago
Users: 6,000,000+
Version: 2.1.42 (Last updated: 2021-12-14)
Size: 340.99K
Email:
Click to see
Risk level: High risk
Tiện ích mở rộng này là tính năng bảo vệ trước các mối đe dọa từ web của 360 Total Security dành cho Chrome. Nó được dựa trên cơ sở dữ liệu URL độc hại trên đám mây của Trung tâm bảo mật đám mây 360. Nó có thể nhận diện URL độc hại theo thời gian thực và bảo vệ bạn trước các mối đe dọa trên web. Các chức năng chống lừa đảo, trộm cắp và chống URL độc hại sẽ được bật sau khi cài đặt. Trình Tiết Kiệm Mua Sắm được tích hợp trong Phần Mềm Bảo Vệ Internet 360 sẽ tự động tìm kiếm các khuyến mãi tốt hơn khi bạn mua sắm trực tuyến.

Lưu ý:
1. Bạn cần cài đặt 360 Total Security mới nhất để có các chức năng trên.
2. Chỉ hỗ trợ phiên bản 360 Total Security dành cho Windows.

Trang web chính thức: 
http://www.360totalsecurity.com
Related extensions