Tùy chỉnh Tab cho Google Keep ™ Tùy chỉnh Tab cho Google Keep ™

Customize Tabs for Google Keep™

Tùy chỉnh Tab cho Google Keep ™ is also known as: Customize Tabs for Google Keep™.

Rating: 4.44 (36)
Users: 3,000+
Version: 1.0.6 (Last updated: 2020-12-23)
Size: 100.94K
Email:
Click to see
Permissions:
Bạn có sử dụng Google Keep ™ nhiều để viết ghi chú, nhắc nhở cá nhân, v.v. không?

Hiện tại, tất cả các ghi chú của bạn được sắp xếp trên cùng một trang và không được sắp xếp theo danh mục.
Có tất cả các ghi chú trên cùng một trang sẽ không thành vấn đề nếu bạn có một vài ghi chú được viết ra. Nhưng nó có thể trở nên lộn xộn khi bạn có hơn 20 ghi chú trên cùng một trang. Bạn cần một cách để sắp xếp và theo dõi các ghi chú bên trong Google Keep ™.

Tiện ích mở rộng này giúp bạn tạo các danh mục riêng biệt cho Google Keep ™, điều này giúp bạn quản lý ghi chú của mình rõ ràng và dễ dàng hơn. Chọn màu bạn muốn cho mỗi Tab Danh mục mới mà bạn tạo trong Google Keep ™. Giữ tất cả các ghi chú của bạn được phân tách rõ ràng và quản lý các ghi chú trên Google Keep ™ của bạn theo cách hiệu quả hơn ngay hôm nay.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Xin lưu ý rằng tiện ích mở rộng này KHÔNG phải do Google tạo ra và được tạo bởi một nhóm phát triển độc lập. Mọi bản quyền thuộc về chủ sử hữu của chúng. Google không xác nhận hoặc tài trợ cho tiện ích mở rộng này của Chrome. Các tab tùy chỉnh cho Google Keep ™ không thuộc sở hữu, không được cấp phép bởi và không phải là công ty con của Google Inc.
Related extensions