Công cụ Đặt hàng HT Logistics

Công cụ Đặt hàng HT Logistics

HT Logistics hỗ trợ bạn lựa chọn sản phẩm từ 3 trang TMĐT từ Trung Quốc

Công cụ Đặt hàng HT Logistics promo image
What is Công cụ Đặt hàng HT Logistics?

Công cụ Đặt hàng HT Logistics is a Chrome extension by HT LOGISTICS. This extension has 2 weekly active users and is most similar to Công cụ đặt hàng của Sonanhlogistic.com and IT HUTECH Extenstion. The latest version, 1.0.0, was updated 21 days ago.

Merlin
Stats
Users: 2
Version: 1.0.0 (Last updated: 2023-11-20)
Creation date: 2023-11-20
Risk impact: High risk impact
Risk likelihood: High risk likelihood
Manifest version: 3
Permissions:
 • storage
Host permissions:
 • http://*.taobao.com/*
 • https://*.taobao.com/*
 • http://*.1688.com/*
 • https://*.1688.com/*
 • http://*.tmall.com/*
 • https://*.tmall.com/*
 • http://*.tmall.hk/*
 • https://*.tmall.hk/*
 • https://nhaphanght.com/*
 • http://nhaphanght.com/*
Size: 379.90K
Email: Click to see
Stats date:

Chrome-Stats Rank

Other platforms

Not available on Firefox
Not available on Edge
Merlin
Summary

Công cụ hỗ trợ đặt hàng trực tuyến của HT Logistics trình duyệt Chrome & Cờ rôm+ là công cụ hỗ trợ giúp khách hàng có thể đặt hàng trực tuyến hàng triệu sản phẩm phong phú dễ dàng hơn từ những website Thương Mại Điện Tử lớn của TQ như: taobao.com, tmall.com và 1688.com.

Hướng dẫn sử dụng: Công cụ hỗ trợ đặt hàng của HT Logistics từ các trang TAOBAO, ALIBABA, TMALL, 1688: Bước 1: Tải công cụ Bước 2: Đi tới link bạn cần đặt hàng: Taobao, 1688, Tmall Bước 3: sau khi đồng ý thêm hết hàng vào giỏ, bạn click vào chữ "về giỏ hàng" chọn kết đơn các shop cần đặt

Screenshots: Hình 1: Hình ảnh chi tiết sản phẩm và công cụ đặt hàng. Hình 2: Hình ảnh cho vào giỏ hàng thành công bằng công cụ đặt hàng. Hình 3: Hình giỏ hàng sau khi đã được cho sản phẩm vào giỏ bằng công cụ đặt hàng.

Safety
Risk impact

Công cụ Đặt hàng HT Logistics is risky to use as it requires a number of sensitive permissions that can potentially harm your browser and steal your data. Exercise caution when installing this extension. Review carefully before installing. We recommend that you only install Công cụ Đặt hàng HT Logistics if you trust the publisher.

Risk likelihood

Công cụ Đặt hàng HT Logistics may not be trust-worthy. Avoid installing if possible unless you really trust this publisher.

Upgrade to see risk analysis details
Screenshots
Promo images
Công cụ Đặt hàng HT Logistics small promo image
Small promo image
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to Công cụ Đặt hàng HT Logistics: