Nordax Bank - Banklingo

Nordax Bank - Banklingo

Banklingo NO

  • Nordax Bank - Banklingo
  • Nordax Bank - Banklingo
  • Nordax Bank - Banklingo
  • Nordax Bank - Banklingo
  • Nordax Bank - Banklingo
What is Nordax Bank - Banklingo?
Nordax Bank - Banklingo is a multilingual financial assistant Chrome extension designed to provide explanations and translations of complex bank and mortgage terms while browsing Norwegian websites. It highlights and provides explanations in various languages, including Norwegian, English, Arabic, Turkish, Farsi, Bosnian, Croatian, and Serbian.
Stats
Users: 11 ▲ 2
Version: 1.1 (Last updated: 2022-04-16)
Creation date: 2022-04-12
Risk impact: Low risk impact
Risk likelihood: Low risk likelihood
Manifest version: 3
Permissions:
  • activeTab
  • scripting
Size: 114.69K
Stats date:

Chrome-Stats Rank

Other platforms

Not available on Firefox
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Chrome extensions? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Chrome Web Store.
Chrome-Stats extension
Summary

Banklingo for Chrome er en hjelpsom, flerspråklig finansvenn som forklarer og oversetter vanskelige bank- og boliglånsrelaterte ord mens du surfer på norske nettsteder. Slik fungerer det: du er på en bankside. Plutselig er det et ord som du ikke helt vet hva betyr. Deretter er det bare å trykke på ikonet og ordet, og andre vanskelige ord, blir uthevet i blått. Så klikker du bare på ordet og pling, så får du en boks med forklaring på det språket som passer deg. Banklingo er for tiden tilgjengelig på norsk, engelsk, arabisk, tyrkisk, farsi, samt bosnisk, kroatisk og serbisk, men vi håper å kunne legge til flere språk i fremtiden.

Slik at du forstår samtalen før boliglånet!

Safety
Risk impact

Nordax Bank - Banklingo is relatively safe to use as it requires very minimum permissions.

Risk likelihood

Nordax Bank - Banklingo has earned a fairly good reputation and likely can be trusted.

Upgrade to see risk analysis details
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to Nordax Bank - Banklingo: