Rút gọn link Shopee, Tiki, Lazada

Rút gọn link Shopee, Tiki, Lazada

Rút gọn link Shopee, Shopee short link, Tạo link tiếp thị liên kết Shopee, Tạo link Affiliate Shopee

 • Rút gọn link Shopee, Tiki, Lazada
 • Rút gọn link Shopee, Tiki, Lazada
 • Rút gọn link Shopee, Tiki, Lazada
 • Rút gọn link Shopee, Tiki, Lazada
 • Rút gọn link Shopee, Tiki, Lazada
What is Rút gọn link Shopee, Tiki, Lazada?
'Rút gọn link Shopee, Tiki, Lazada' is a Chrome extension that creates shortened links for specific pages on Shopee, Tiki, Lazada, or any website. With short links like shp.ee, it automatically opens Shopee, Tiki, Lazada apps, tracks daily link clicks, is completely free, and enables easy sharing of short links on social media.
Stats
Users: 10,000+
Rating: 4.88 (8)
Version: 1.1.0 (Last updated: 2022-09-04)
Creation date: 2021-05-11
Risk impact: Very low risk impact
Risk likelihood: Low risk likelihood
Manifest version: 3
Permissions:
 • activeTab
 • storage
 • contextMenus
Size: 83.20K
Stats date:

Chrome-Stats Rank

Other platforms

Not available on Firefox
Rút gọn link Shopee, Tiki, Lazada
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Chrome extensions? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Chrome Web Store.
Chrome-Stats extension
Summary

Tiện ích giúp Rút gọn link cho một trang cụ thể trên Shopee, Tiki, Lazada hoặc một trang web bất kỳ.

 • Liên kết rút gọn rất ngắn như shp.ee, shp.icu ...
 • Tự động mở App Shopee, Tiki, Lazada
 • Thống kế số lượng click hàng ngày
 • Hoàn toàn miễn phí
 • Dễ dàng chia sẻ link trên mạng xã hội ngắn gọn nhất

Click chuột phải trên bất kỳ trang hoặc liên kết nào sẽ mở menu ngữ cảnh và nhấp vào "Rút gọn link", tiện ích mở rộng sẽ tạo liên kết rút gọn.

User reviews
Đã sửa lỗi đăng nhập khi dùng khóa API cá nhân. Thông báo lỗi hoặc yêu cầu nâng cấp tính năng mn liên hệ tại mục liên hệ.
by Đôn Nguyễn Anh Đôn Nguyễn Anh, 2023-03-06

Bị Lỗi offerV1 API has already deprecated, please use offerV2 API
by Dung Bui Dung Bui, 2023-02-07

dùng ok
by Cao Thành Nam Cao Thành Nam, 2022-10-26
View all user reviews
Safety
Risk impact

Rút gọn link Shopee, Tiki, Lazada is safe to use. It does not request any sensitive permissions.

Risk likelihood

Rút gọn link Shopee, Tiki, Lazada has earned a fairly good reputation and likely can be trusted.

Upgrade to see risk analysis details
Promo images
Rút gọn link Shopee, Tiki, Lazada small promo image
Small promo image
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to Rút gọn link Shopee, Tiki, Lazada: