Dịch vụ Đánh giá Google Maps 0934.931.280 Dịch vụ Đánh giá Google Maps 0934.931.280

Sự minh bạch ngày càng trở nên phù hợp hơn đối với người tiêu dùng. Sự liên quan (và tầm quan trọng) được đặt vào tính minh bạch…

Sự minh bạch ngày càng trở nên phù hợp hơn đối với người tiêu dùng. Sự liên quan (và tầm quan trọng) được đặt vào tính minh bạch phần lớn có thể được công nhận cho khả năng tiếp cận với lượng thông tin khổng lồ về bất kỳ doanh nghiệp nào. Ngày nay, không có gì lạ khi người tiêu dùng nghiên cứu một doanh nghiệp trước khi mua sản phẩm hoặc dịch vụ. Trên thực tế, gần 88% người tiêu dùng đã đọc các nhận xét để xác định chất lượng của một doanh nghiệp địa phương. Một phần lớn của nghiên cứu này thường được thực hiện thông qua  Google.
Để thực sự nhấn mạnh sức mạnh của các vấn đề kinh doanh của Google, cuộc khảo sát tương tự báo cáo 72% người tiêu dùng đáng kinh ngạc nói rằng các tích cực khiến họ tin tưởng một doanh nghiệp địa phương nhiều hơn những gì họ có thể có.Điều này cung cấp một cơ hội tuyệt vời cho các doanh nghiệp địa phương để có được lợi thế cạnh tranh so với doanh nghiệp tiếp theo bằng cách thu thập các  của Google. Ngược lại, nó tạo ra cảm giác cấp bách với cách phản hồi các  tiêu cực, điều này sẽ tiếp tục xây dựng niềm tin của khách hàng.
Related extensions