Google Keep - ghi chú và danh sách Google Keep - ghi chú và danh sách

Nhanh chóng ghi lại suy nghĩ của bạn và chia sẻ những suy nghĩ đó với bạn bè và gia đình.

Google Keep - ghi chú và danh sách is also known as: Google Keep - Notes and Lists.

Rating: 4.32 (21,387)
-3 rating count vs 1 week ago
Users: 10,000,000+
Version: 4.22012.600.1 (Last updated: 2022-01-14)
Size: 4.4M
Email:
Click to see
Risk level: Moderate risk
Nhanh chóng ghi lại suy nghĩ của bạn và chia sẻ suy nghĩ đó với bạn bè và gia đình. Nói một bản ghi nhớ thoại mọi lúc mọi nơi và bản ghi nhớ đó sẽ được tự động phiên âm cho bạn. Lấy ảnh trên áp-phích, biên lai hoặc tài liệu và dễ dàng tổ chức hoặc tìm ảnh sau này trong tìm kiếm.

Ghi lại suy nghĩ của bạn
• Thêm ghi chú, danh sách và ảnh vào Google Keep. Bạn thiếu thời gian? Hãy ghi lại bản ghi nhớ thoại và ứng dụng Keep sẽ phiên âm bản ghi nhớ đó để bạn có thể tìm thấy sau này.

Chia sẻ ý tưởng với bạn bè và gia đình
• Dễ dàng lập kế hoạch một bữa tiệc bất ngờ bằng cách chia sẻ các ghi chú trên Keep của bạn với người khác và cộng tác với họ trong thời gian thực.

Tìm nội dung bạn cần một cách nhanh chóng
• Mã hóa bằng màu sắc và thêm nhãn vào các ghi chú để nhanh chóng tổ chức và hỗ trợ cho cuộc sống của bạn. Nếu bạn cần tìm nội dung nào đó mình đã lưu, một tìm kiếm đơn giản sẽ giúp bạn tìm thấy.

Luôn trong tầm tay
• Lưu giữ công việc trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính và các thiết bị Android có thể mang theo của bạn. Mọi thứ mà bạn thêm sẽ đồng bộ hóa trên tất cả thiết bị của bạn, vì vậy mọi suy nghĩ của bạn sẽ luôn bên mình.

Ghi chú phù hợp đúng lúc
• Bạn cần ghi nhớ để lựa chọn một số loại tạp hóa? Hãy đặt một lời nhắc theo vị trí để hiển thị danh sách các loại tạp hóa ngay khi bạn đến cửa hàng.

Khả dụng ở mọi nơi
• Dùng thử Google Keep trên web tại 
http://keep.google.com
 và trên điện thoại Android của bạn bằng cách tải xuống ứng dụng tại 
http://g.co/keep.


Tính năng mới:
Tổ chức tốt hơn
• Tổ chức các ghi chú của bạn bằng cách thêm nhãn cho ghi chú. Bạn có thể nhanh chóng truy cập các nhãn trong menu chính.
• Thêm lời nhắc lặp lại để không bao giờ bỏ lỡ những việc bạn cần làm thường xuyên.
Related extensions
21,387 10,000,000+
1,536 100,000+
149 10,000+
53 10,000+
82 8,000+
17 7,000+
117 7,000+
40 6,000+
43 4,000+
15 2,000+