Tele on GPM Login

Tele on GPM Login

Chơi game mobile Telegram trên GPM Login | Mua phần mềm GPM Login tại https://www.tiktok.com/@giaiphapmmo | Telegram: @doduccanh

Tele on GPM Login
What is Tele on GPM Login?
Tele on GPM Login is a Chrome extension that allows users to play Telegram-based games on the web without needing a mobile device, enhancing their gaming experience and providing more fun.
Stats
By: hiimmaxx7
Users: 10,000+
Rating: 5.00 (2)
Version: 0.0.6 (Last updated: 2024-07-15)
Creation date: 2024-06-03
Risk impact: Moderate risk impact
Risk likelihood: High risk likelihood
Manifest version: 3
Permissions:
  • declarativeNetRequest
  • declarativeNetRequestFeedback
Host permissions:
  • <all_urls>
Size: 7.96K
Stats date:

Other platforms

Not available on Firefox
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Chrome extensions? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Chrome Web Store.
Chrome-Stats extension
Summary

Enhance your gaming experience and have more fun. You can play a Telegram-based game on the web without needing a mobile device.

Extension này giúp bạn có thể chơi được các game trên Telegram mà không cần thiết bị di động.

👉🏻Nhập mã giảm giá GPM Login PBGQLKGCW1.

👉🏻Mua phần mềm GPM Login tại web: user.giaiphapmmo.vn

👉🏻Tìm hiểu thêm về GPM Login và các sản phẩm khác tại:

TikTok: https://www.tiktok.com/@giaiphapmmo

Facebook: https://www.facebook.com/giaiphapmmodotnet

Liên hệ: Tele @doduccanh

User reviews
lúc đầu là 9 điểm, nhưng tới hôm nay thì 10 điểm không có nhưng!
by Tùng Trần Văn Tùng Trần Văn, 2024-07-06

by Minh Phạm Hồng Minh Phạm Hồng, 2024-06-27

tiện ích rất ok nhưng nó làm lỗi khi hiện captcha cloudflare không thể verify được. ad khắc phục giúp mọi người với
by Hoa Khuyết Hoa Khuyết, 2024-06-16
View all user reviews
Safety
Risk impact

Tele on GPM Login may not be safe to use and it requires some risky permissions. Exercise caution when installing this extension. Review carefully before installing.

Risk likelihood

Tele on GPM Login may not be trust-worthy. Avoid installing if possible unless you really trust this publisher.

Upgrade to see risk analysis details
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to Tele on GPM Login: