Super Mario phiên bản đặc biệt Super Mario phiên bản đặc biệt

Thu thập các mục và mở khóa cửa. Phím mũi tên - di chuyển, phím dài hoặc Z - nhảy, X - lửa.

Super Mario phiên bản đặc biệt is also known as: Super Mario Special Edition.

Rating: 3.88 (25)
Users: 3,000+
Version: 0.0.1.28 (Last updated: 2019-11-26)
Size: 36.84K
Risk level: Safe
Thu thập các mục và mở khóa cửa. Phím mũi tên - di chuyển, phím dài hoặc Z - nhảy, X - lửa.
Related extensions
2,578 300,000+
1,290 100,000+
579 100,000+
2,301 100,000+
1,005 70,000+
1,785 50,000+