Chế độ tối Chế độ tối

Switch on Dark Mode for Chrome Browser today. 100% Free Protect your eyes when you are using the computer.

Chế độ tối is also known as: Dark Mode for Google Chrome™.

Rating: 4.30 (27)
+0.03 vs 1 week ago
Users: 3,000+
Version: 1.0.0.5 (Last updated: 2020-02-13)
Size: 293.89K
Email:
Click to see
Permissions:
  • Your tabs and browsing activity
  • Your data on all websites
  • Run JavaScript code in the context of web pages
  • Receive notifications from this app in Chrome
  • See our safety evaluation
Bảo vệ mắt bạn khỏi các màu sáng bằng cách sử dụng chế độ tối. Bạn có thể áp dụng chế độ tối trên tất cả các trang web ngay lập tức chỉ bằng một nút bấm. Giảm căng thẳng cho đôi mắt của bạn ngày hôm nay khi bạn truy cập Youtube / Facebook / Twitter hoặc các trang web phổ biến khác.

Bạn có thể bật / tắt chế độ tối bằng cách nhấp vào nút. Hãy thử sử dụng phần mềm này ngay hôm nay, nó hoàn toàn miễn phí.
Related extensions
5,235 200,000+
33 1,000+
50 7,000+
2 2,000+
95 50,000+
148 6,000+
36 2,000+
4 789
548 500,000+