Compare Chrome extensions: Video Downloader by Video Octopus 🐙 vs KB2A Tool

Highlights
  • Video Downloader by Video Octopus 🐙 has 201,147+ more weekly active users than KB2A Tool.
  • Video Downloader by Video Octopus 🐙 has 0.67 higher average rating than KB2A Tool.
  • Video Downloader by Video Octopus 🐙 has been rated 1,488 more times than KB2A Tool.
  • The size of Video Downloader by Video Octopus 🐙 is 4.04% the size of KB2A Tool.
Video Downloader by Video Octopus 🐙 Video Downloader by Video Octopus 🐙 Stats KB2A Tool KB2A Tool
271,147+ User count 70,000+
4.81 Average rating 4.15
1,584 Rating count 96
2021-07-07 Last updated 2022-03-26
289.79K Size 7.17M
1.0.14 Version 2.67
Short description
Video downloader by Octopus is useful chrome extension to download every videos from each websites you want. An extension help you use facebook more conveniently
Full summary
Video Octupus is a video downloader Chrome extension with proprietary software. With this plugin, you can download any video from thousands of websites in different quality and lengths and save it to your disk.

Chrome Video Saver - Video Octopus Features
• It works not only on certain sites, but also on most websites thanks to the software technology it contains.
• Detects TS videos, allows you to download them in different sizes as mp4
See more
KB2A Tool là một công cụ miễn phí cung cấp cho bạn bộ công cụ mạnh mẽ giúp bạn trải nghiệm và quản lý Facebook một cách tốt nhất.
KB2A Tool sẽ được cập nhật thường xuyên các chức năng cũng như lỗi, các chức năng nổi bật hiện tại như :
- Xem tin nhắn đã gỡ: Bạn có thể xem được tin nhắn người khác gỡ từ dạng text, hình ảnh, nhãn dán, video cho đến cả voice.
- Tải tất cả tin nhắn Facebook về: Xóa tan nỗi lo tìm tin nhắn của một ai đó
- Hẹn giờ gửi tin nhắn facebook
See more

Compare extensions demo

You can easily compare stats between two extensions, from their user counts, ratings, size, last updated time, to their permissions, promo banners, screenshots, and their historical stats trends on ChromeStats. We help you easily see the strengths and weaknesses between the two extensions.

Take a look at the demo below on how compare extensions works. Subscribe to our paid plan today to explore it yourself!

Compare extensions demo