Compare Chrome extensions: Colorgrab vs KB2A Tool

Highlights
  • Colorgrab has 30,000+ more weekly active users than KB2A Tool.
  • Colorgrab has 0.09 higher average rating than KB2A Tool.
  • Colorgrab has been rated 75 less times than KB2A Tool.
  • The size of Colorgrab is 17.11% the size of KB2A Tool.
Colorgrab Colorgrab Stats KB2A Tool KB2A Tool
100,000+ User count 70,000+
4.24 Average rating 4.15
21 Rating count 96
2022-01-18 Last updated 2022-03-26
1.23M Size 7.17M
1.8.6 Version 2.67
Short description
Grab colors from any website. Fast and reliable color picker tool An extension help you use facebook more conveniently
Full summary
Colorgrab — color picker tool in your browser toolbar. Useful for web designers and developers.
You can extract color and copy it to the clipboard. Literally in one click.
It's not easy to determine the color of the page element using Chrome dev tools. And you can't extract color from images on the page.
Features:
Color picker / Eyedropper tool for webpages
See more
KB2A Tool là một công cụ miễn phí cung cấp cho bạn bộ công cụ mạnh mẽ giúp bạn trải nghiệm và quản lý Facebook một cách tốt nhất.
KB2A Tool sẽ được cập nhật thường xuyên các chức năng cũng như lỗi, các chức năng nổi bật hiện tại như :
- Xem tin nhắn đã gỡ: Bạn có thể xem được tin nhắn người khác gỡ từ dạng text, hình ảnh, nhãn dán, video cho đến cả voice.
- Tải tất cả tin nhắn Facebook về: Xóa tan nỗi lo tìm tin nhắn của một ai đó
- Hẹn giờ gửi tin nhắn facebook
See more

Compare extensions demo

You can easily compare stats between two extensions, from their user counts, ratings, size, last updated time, to their permissions, promo banners, screenshots, and their historical stats trends on ChromeStats. We help you easily see the strengths and weaknesses between the two extensions.

Take a look at the demo below on how compare extensions works. Subscribe to our paid plan today to explore it yourself!

Compare extensions demo