Office Office

Xem, chỉnh sửa và tạo các tài liệu Office trong trình duyệt của bạn.

Rating: 4.11 (4,263)
-1 rating count vs 1 week ago
Users: 4,000,000+
Version: 2.2.9 (Last updated: 2021-12-16)
Size: 1.25M
Email:
Click to see
Privacy policy: http://aka.ms/privacy
Risk level: Moderate risk
Được xây dựng cho Chrome – Sử dụng Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Sway Online mà không cần cài đặt Office.

Sáng tạo một cách tự tin – Sử dụng các tùy chọn định dạng và bố trí quen thuộc để thể hiện ý tưởng của bạn một cách chân thực.

Làm việc mọi lúc, mọi nơi – Truy nhập vào tệp của bạn từ mọi nơi, nhờ tích hợp với OneDrive và OneDrive cho Doanh nghiệp.

Bằng cách cài đặt ứng dụng, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau: 

PLEASE NOTE: Refer to your license terms for Microsoft Office browser extension software (the "software") to identify the entity licensing this supplement to you and for support information. You may use a copy of this supplement with each validly licensed copy of the software. You may not use the supplement if you do not have a license for the software. The license terms for the software apply to your use of this supplement.

Chính sách về quyền riêng tư: 
http://aka.ms/privacy
Related extensions