เทศบาลดิจิตอล เทศบาลดิจิตอล

แอพพลิเคชั่นสำหรับให้บริการประชาชน เพื่อให้ข้อมูลการเตรียมตัวมาเทศบาล พร้อมให้บริการการกรอกแบบฟอร์มร้องทุกข์ออนไลน์…

Users: 0
Version: 1.1 (Last updated: 2017-08-07)
Size: 420.86K
Price: Free
Share this page:
Permissions:
Need help installing?
แอพพลิเคชั่นสำหรับให้บริการประชาชน เพื่อให้ข้อมูลการเตรียมตัวมาเทศบาล พร้อมให้บริการการกรอกแบบฟอร์มร้องทุกข์ออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น เพิ่มความสะดวกในการรับบริการส่วนงานด้านต่างๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น

เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ เทศบาลดิจิตอล ตามนโยบายของ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 043-221202
Related extensions
3,153 6,015,942
7,579 4,431,126
1,602 2,876,544
1,937 2,711,539
19 3,728,869
4,300 4,318,395
5,701 926,874
976 1,090,219
800 1,244,063
3,303 1,474,346