Tiện ích Google Keep dành cho Chrome Tiện ích Google Keep dành cho Chrome

Lưu vào Google Keep bằng một cú nhấp chuột!

Tiện ích Google Keep dành cho Chrome is also known as: Google Keep Chrome Extension.

Rating: 4.15 (7,507)
-3 rating count vs 1 week ago
Users: 7,000,000+
Version: 4.22012.600.1 (Last updated: 2022-01-13)
Size: 4.46M
Email:
Click to see
Risk level: High risk
Bạn tìm thấy một trang web, hình ảnh hoặc trích dẫn muốn lưu để dùng sau? Với tiện ích Google Keep dành cho Chrome, bạn có thể dễ dàng lưu mọi thứ mình quan tâm vào Keep và đồng bộ hóa trên tất cả các nền tảng mà bạn sử dụng — bao gồm web, Android, iOS và Wear. Ghi chú để thêm thông tin chi tiết và thêm nhãn nhằm phân loại nhanh ghi chú để truy xuất sau này.

Tính năng:
 • Lưu liên kết trang, văn bản và hình ảnh
 • Ghi chú về nội dung đã lưu
 • Thêm nhãn vào ghi chú của bạn
 • Tự động lưu vào Google Keep

Hãy dùng thử Google Keep trên web tại 
http://keep.google.com,
 trên thiết bị Android tại 
http://g.co/keep
 và trên thiết bị iOS tại 
https://itunes.apple.com/us/app/google-keep-your-thoughts/id1029207872.
Related extensions