HTLogistics

HTLogistics

Công cụ đặt(order) hàng trên hệ thống Haitau.vn.

 • HTLogistics
 • HTLogistics
Stats
This extension was removed from Chrome Web Store on 2021-07-16
Users: 839
Rating: 2.50 (4)
Version: 5.6 (Last updated: 2019-11-30)
Creation date: 2019-11-30
Risk impact: High risk impact
Risk likelihood: High risk likelihood
Manifest version: 2
Permissions:
 • activeTab
 • tabs
 • https://*.haitau.vn/*
 • http://*.1688.com/*
 • https://*.1688.com/*
 • https://*.1688.com/*
 • http://*.taobao.com/*
 • https://*.taobao.com/*
 • http://*.tmall.com/*
 • https://*.tmall.com/*
 • See more
Size: 34.96K
Price: Free
Stats date:

Other platforms

Not available on Firefox
Not available on Edge
Want to check extension ranking and stats more quickly for other Chrome extensions? Install Chrome-Stats extension to view Chrome-Stats data as you browse the Chrome Web Store.
Chrome-Stats extension
Summary

Công cụ đặt(order) hàng trên hệ thống Haitau.vn. Công cụ mua hàng nhanh chóng trên các trang 1688, Taobao, Tmall của HaiTau Logistics - HaiTau.vn Order tool CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG - HaiTau LOGISTICS | Công cụ hỗ trợ đặt hàng từ Website TaoBao.com, Tmall.com và 1688.com Công cụ đặt hàng HaiTau hỗ trợ người dùng của HaiTau.vn có thể duyệt thông tin hàng hóa trên các website Taobao.com, Tmall.com và 1688.com.

CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG - HaiTau LOGISTICS có thể được coi là một hoa tiêu giúp bạn mua hàng dễ dàng hơn trên các website thương mại điện tử Trung Quốc.

Tính năng chính:

 1. Giỏ hàng xem trước: Bạn có thể xem nhanh các sản phẩm mà mình đã chọn mua mà không cần phải lo lắng về việc mình có cần phải đăng nhập hay không. Chúng sẽ được tự động lưu giữ lại cho tới khi bạn chọn "Xóa tất cả" trong giao diện giỏ hàng.

 2. Tỷ giá và giá chuyển đổi: Công cụ này sẽ cập nhật tỷ giá theo thời gian thực và dựa vào đó để quy đổi giá trị hàng hóa từ tiền Tệ ra tiền Việt. Giúp bạn dễ dàng theo dõi giá trị của sản phẩm một cách nhanh và chính xác nhất.

 3. Thông tin đầy đủ, chính xác: Công cụ này sẽ thu thập các dữ liệu trên trang Taobao, Tmall và 1688 mà bạn đang xem, sau đó dựa vào các thông tin về thuộc tính sản phẩm (màu sắc, kích thước..) mà bạn chọn, nó sẽ tự động cập nhật lại giá trị sản phẩm. Giúp bạn luôn thấy được thông tin đầy đủ, chính xác nhất. Ngoài ra, việc tạo đơn hàng từ công cụ này cũng giúp chúng tôi biết được chính xác sản phẩm mà bạn muốn mua, điều này giúp làm giảm thời gian đặt hàng đi rất nhiều.

See more
User reviews
Hay bị lỗi Tiến trình hàng chỉ để cho vui thì phải Hỏi NVCSKH thì cũng không biết luôn Vận chuyển bao lâu
by Nhựt Nguyễn Nhựt Nguyễn, 2020-08-07

Tool ngu như bò, đăng nhập rồi mà vào mua cứ bảo chưa đăng nhập
by Trinh Van Trinh, 2020-03-27

goood job
by Ngọc Hùng Đỗ, 2020-03-22
View all user reviews
Safety
Risk impact

HTLogistics is risky to use as it requires a number of sensitive permissions that can potentially harm your browser and steal your data. Exercise caution when installing this extension. Review carefully before installing. We recommend that you only install HTLogistics if you trust the publisher.

Risk likelihood

HTLogistics may not be trust-worthy. Avoid installing if possible unless you really trust this publisher.

Upgrade to see risk analysis details
Similar extensions

Here are some Chrome extensions that are similar to HTLogistics: