Nút Google Scholar Nút Google Scholar

Tra cứu các bài viết học thuật khi bạn duyệt web.

Nút Google Scholar is also known as: Google Scholar Button.

Rating: 4.57 (1,368)
Users: 3,000,000+
+1,000K vs 1 week ago
Version: 3.01 (Last updated: 2020-10-07)
Size: 56.74K
Email:
Click to see
Risk level: Safe
Tiện ích này thêm nút trình duyệt để dễ dàng truy cập vào Google Scholar từ bất kỳ trang web nào. Nhấp vào nút Scholar để:

- Tìm nội dung đầy đủ trên web hoặc trong thư viện đại học của bạn. Chọn tiêu đề của bài viết trên trang bạn đang đọc và nhấp vào nút Scholar để tìm bài viết đó.

- Chuyển truy vấn của bạn từ tìm kiếm trên web sang Scholar. Nhấn nút Scholar để xem ba kết quả trên cùng, nhấp vào "toàn màn hình" ở phía dưới bên trái cửa sổ bật lên để xem tất cả chúng.

- Định dạng các tham khảo theo các kiểu trích dẫn được sử dụng rộng rãi. Nhấn vào nút trích dẫn trong cửa sổ bật lên để xem tham khảo đã được định dạng và sao chép tham khảo đó vào bài viết bạn đang viết.

Liên kết thư viện hoạt động hiệu quả nhất khi bạn ở trong khuôn viên trường học. Để định cấu hình chúng nhằm sử dụng khi không ở trong khuôn viên trường, hãy truy cập Cài đặt của Google Scholar tại 
https://scholar.google.com/scholar_settings?hl=vi
 (bạn có thể cần đăng nhập bằng mật khẩu của thư viện hoặc cần thiết lập trình duyệt của mình để sử dụng proxy thư viện; vui lòng truy cập trang web của thư viện hoặc hỏi thủ thư tại địa phương để được trợ giúp).

Bằng việc cài đặt tiện ích này, bạn đồng ý với các Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của Google tại 
https://www.google.com/intl/vi/policies/.
Related extensions