Google Biểu mẫu Google Biểu mẫu

Tạo biểu mẫu và bản khảo sát trực tuyến

Google Biểu mẫu is also known as: Google Forms.

Rating: 4.41 (7,554)
Users: 5,000,000+
+1,000K vs 1 week ago
Version: 0.8 (Last updated: 2015-09-09)
Size: 30.43K
Email:
Click to see
Risk level: Safe
"Thu thập phản hồi, tiến hành khảo sát hoặc tạo nhanh lịch thi đấu của đội bằng biểu mẫu trực tuyến đơn giản. Sau đó kiểm tra kết quả, được sắp xếp gọn gàng trong một bảng tính.

Nhận câu trả lời cho câu hỏi của bạn
Tạo bản khảo sát trực tuyến chuyên sâu hoặc đơn giản. Chia sẻ bản khảo sát từ một liên kết, nhúng bản khảo sát vào trang web của bạn hoặc thậm chí ngay trong email.

Ngồi xuống và xem kết quả xuất hiện
Mọi câu trả lời cho câu hỏi của bạn được sắp xếp gọn gàng vào một bảng tính, nên việc sắp xếp và phân tích dữ liệu chỉ trong tích tắc.

Truy cập mọi lúc, mọi nơi
Mọi dữ liệu biểu mẫu của bạn tự động được sắp xếp vào Bảng tính Google và được lưu trữ vào Google Drive. Truy cập dữ liệu biểu mẫu mọi nơi, từ bất kỳ thiết bị nào."
Related extensions
52,077 10,000,000+
25,490 10,000,000+
8,436 10,000,000+
11,096 10,000,000+
3,155 7,000,000+
7,554 5,000,000+
4,346 4,000,000+
1,622 3,000,000+
1,981 3,000,000+
3,290 1,000,000+