Compare Chrome extensions: Volume Master vs KB2A Tool

Highlights
  • Volume Master has 2,930,000+ more weekly active users than KB2A Tool.
  • Volume Master has 0.61 higher average rating than KB2A Tool.
  • Volume Master has been rated 19,468 more times than KB2A Tool.
  • The size of Volume Master is 0.63% the size of KB2A Tool.
Volume Master Volume Master Stats KB2A Tool KB2A Tool
3,000,000+ User count 70,000+
4.76 Average rating 4.15
19,564 Rating count 96
2022-06-26 Last updated 2022-03-26
45.22K Size 7.17M
1.8.0 Version 2.67
Short description
Up to 600% volume boost An extension help you use facebook more conveniently
Full summary
The simplest and most reliable volume booster

🚀 Features
  ⭐️ Up to 600 % volume boost
  ⭐️ Control volume of any tab
See more
KB2A Tool là một công cụ miễn phí cung cấp cho bạn bộ công cụ mạnh mẽ giúp bạn trải nghiệm và quản lý Facebook một cách tốt nhất.
KB2A Tool sẽ được cập nhật thường xuyên các chức năng cũng như lỗi, các chức năng nổi bật hiện tại như :
- Xem tin nhắn đã gỡ: Bạn có thể xem được tin nhắn người khác gỡ từ dạng text, hình ảnh, nhãn dán, video cho đến cả voice.
- Tải tất cả tin nhắn Facebook về: Xóa tan nỗi lo tìm tin nhắn của một ai đó
- Hẹn giờ gửi tin nhắn facebook
See more

Compare extensions demo

You can easily compare stats between two extensions, from their user counts, ratings, size, last updated time, to their permissions, promo banners, screenshots, and their historical stats trends on ChromeStats. We help you easily see the strengths and weaknesses between the two extensions.

Take a look at the demo below on how compare extensions works. Subscribe to our paid plan today to explore it yourself!

Compare extensions demo