Compare Chrome extensions: CanvasFingerprintBlock vs KB2A Tool

Highlights
  • CanvasFingerprintBlock has 60,000+ fewer weekly active users than KB2A Tool.
  • CanvasFingerprintBlock has 0.88 lower average rating than KB2A Tool.
  • CanvasFingerprintBlock has been rated 36 less times than KB2A Tool.
  • The size of CanvasFingerprintBlock is 0.18% the size of KB2A Tool.
CanvasFingerprintBlock CanvasFingerprintBlock Stats KB2A Tool KB2A Tool
10,000+ User count 70,000+
3.27 Average rating 4.15
60 Rating count 96
2016-03-06 Last updated 2022-03-26
13.02K Size 7.17M
1.5 Version 2.67
Short description
Protect your privacy. Prevent webpages from tracking you by your browser's HTML canvas fingerprint. An extension help you use facebook more conveniently
Full summary
IMPORTANT: If the extension does not work on a specific site, please post the details in the SUPPORT section, as this will help me fix it. It is pointless to complain that it doesn’t work without posting the details. Thank you.

RELEASES

Version 1.5 (2016-Mar-06)
See more
KB2A Tool là một công cụ miễn phí cung cấp cho bạn bộ công cụ mạnh mẽ giúp bạn trải nghiệm và quản lý Facebook một cách tốt nhất.
KB2A Tool sẽ được cập nhật thường xuyên các chức năng cũng như lỗi, các chức năng nổi bật hiện tại như :
- Xem tin nhắn đã gỡ: Bạn có thể xem được tin nhắn người khác gỡ từ dạng text, hình ảnh, nhãn dán, video cho đến cả voice.
- Tải tất cả tin nhắn Facebook về: Xóa tan nỗi lo tìm tin nhắn của một ai đó
- Hẹn giờ gửi tin nhắn facebook
See more

Compare extensions demo

You can easily compare stats between two extensions, from their user counts, ratings, size, last updated time, to their permissions, promo banners, screenshots, and their historical stats trends on ChromeStats. We help you easily see the strengths and weaknesses between the two extensions.

Take a look at the demo below on how compare extensions works. Subscribe to our paid plan today to explore it yourself!

Compare extensions demo