Jamboard Jamboard

Tạo và chỉnh sửa Jam

Rating: 3.78 (98)
+0.01 vs 1 week ago
Users: 2,000,000+
Version: 0.2 (Last updated: 2019-08-28)
Size: 31.09K
Risk level: Safe
Với ứng dụng đồng hành Jamboard này, bạn có thể duyệt, xem và chia sẻ các Jam do bạn và đồng nghiệp tạo. Jamboard là một chiếc bảng trắng kỹ thuật số cho phép cả những nhóm ở xa phác họa ý tưởng và lưu trong đám mây để có thể truy cập trên bất kỳ thiết bị nào.

Ứng dụng này dành cho khách hàng G Suite sử dụng thiết bị Jamboard. Để tìm hiểu thêm về Jamboard, hãy truy cập vào google.com/jamboard.
Related extensions
98 2,000,000+
1,012 1,000,000+
1,996 1,000,000+
2,361 800,000+
1,273 800,000+
6,366 700,000+
53 600,000+
1,974 500,000+
466 500,000+
21 500,000+