Black And Red Wallpaper HD Custom New Tab Black And Red Wallpaper HD Custom New Tab

Compare Chrome extensions: Black And Red Wallpaper HD Custom New Tab vs KB2A Tool
Highlights
  • Black And Red Wallpaper HD Custom New Tab has 30,000+ more weekly active users than KB2A Tool.
  • Black And Red Wallpaper HD Custom New Tab has 0.85 higher average rating than KB2A Tool.
  • Black And Red Wallpaper HD Custom New Tab has been rated 94 less times than KB2A Tool.
  • The size of Black And Red Wallpaper HD Custom New Tab is 0.60% the size of KB2A Tool.
Black And Red Wallpaper HD Custom New Tab Black And Red Wallpaper HD Custom New Tab
Stats KB2A Tool KB2A Tool
100,000+ User count 70,000+
5.00 Average rating 4.15
2 Rating count 96
2021-12-03 Last updated 2022-03-26
42.79K Size 7.17M
8.0.0.0 Version 2.67
Short description
Black And Red New Tab Wallpapers & Games, created for black and red fans. Replaces your new tab to a cool black and red new tab. An extension help you use facebook more conveniently
Full summary
Install this black and red new tab and replace start page with custom hd backgrounds

FEATURES:

-- With every new tab, you'll get great backgrounds of black and red.
See more
KB2A Tool là một công cụ miễn phí cung cấp cho bạn bộ công cụ mạnh mẽ giúp bạn trải nghiệm và quản lý Facebook một cách tốt nhất.
KB2A Tool sẽ được cập nhật thường xuyên các chức năng cũng như lỗi, các chức năng nổi bật hiện tại như :
- Xem tin nhắn đã gỡ: Bạn có thể xem được tin nhắn người khác gỡ từ dạng text, hình ảnh, nhãn dán, video cho đến cả voice.
- Tải tất cả tin nhắn Facebook về: Xóa tan nỗi lo tìm tin nhắn của một ai đó
- Hẹn giờ gửi tin nhắn facebook
See more

Compare extensions demo

You can easily compare stats between two extensions, from their user counts, ratings, size, last updated time, to their permissions, promo banners, screenshots, and their historical stats trends on ChromeStats. We help you easily see the strengths and weaknesses between the two extensions.

Take a look at the demo below on how compare extensions works. Subscribe to our paid plan today to explore it yourself!

Compare extensions demo