Đọc Cho Tôi Nghe Đọc Cho Tôi Nghe

Đọc nghe nội dung trang web - tiếng Anh và Việt. Dùng nghe đọc tin tức, truyện online. Giọng đọc hay, tiện ích dễ xài.

Đọc Cho Tôi Nghe is also known as: Read Aloud: A Text to Speech Voice Reader.

Rating: 4.29 (2,312)
+8 new ratings vs 1 week ago
Users: 4,000,000+
+1,000K vs 1 week ago
Version: 1.49.0 (Last updated: 2021-12-30)
Size: 351.23K
Email:
Click to see
Risk level: Safe
Mỏi mắt? Mỏi lưng? Cài tiện ích này vào rồi leo lên giường, để nó đọc to nội dung trang web cho bạn nghe.

Giọng hay, dễ xài, dùng nghe đọc:
- Tin tức
- Truyện cho con nít
- Truyện kiếm hiệp
- v.v.

Hỗ trợ EPUB thông qua tiện ích mở rộng EPUBReader (epubread.com).

Tiện ích này mở nguồn.  Nếu bạn có yêu cầu hay góp ý hãy vào: 
https://github.com/ken107/read-aloud/issues
Related extensions